Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Starszy księgowy w Dziale Finansowo-Księgowym

Dyrektor Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Starszy księgowy w Dziale Finansowo-Księgowym i zaprasza do udziału w konkursie.

Ogłoszenie o konkursie

Oświadczenie dla kandydata.docx

Klauzula informacyjna.docx

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Informatyk

Dyrektor Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Informatyk w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu i zaprasza do składania ofert.

Konkurs Informatyk

Oświadczenie dla kandydata.docx

Klauzula informacyjna.docx

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. kontroli

Dyrektor Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. kontroli w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu i zaprasza do składania ofert.

Ogłoszenie Inspektor ds. kontroli

Oświadczenie dla kandydata.docx

Klauzula informacyjna.docx

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Księgowy w Dziale Finansowo-Księgowym

Drektor Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Księgowy w Dziale Finansowo Księgowym w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu i zaprasza do składania ofert.

Ogłoszenie o naborze - Księgowy.pdf

Oświadczenie dla kandydata.docx

Klauzula informacyjna.docx

serwis BIP

Rodzina 500+

logo esp

wspieraj seniora

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163