Rejony opiekuńcze

Dział Pomocy Środowiskowej
  Pokój Nr telefonu
Anna Bałdyga kierownik Działu Pomocy Środowiskowej 11 677 56 33
Magdalena Muszyńska zastępca kierownika Działu Pomocy Środowiskowej 12 677 56 32
Pracownicy socjalni – rejony opiekuńcze 
Zespół do spraw pierwszego kontaktu 
Rejon Miasta Zamość -  wszystkie ulice  Pracownik socjalny Pokój Nr telefonu
Masłosz Alina, 5 677 56 47
Korona Ewa,
Stajura Bożena
Zespół do spraw pracy socjalnej i integracji społecznej, w tym podzespół do spraw usług
Rejon Miasta Zamość -  wszystkie   ulice  Pracownik socjalny Pokój Nr telefonu
Pawłowski Piotr,                            Rakuś Melania, Żuk Magdalena 8 677 56 35
Izarowska Monika, Mazur Joanna, Stopa Ewa 16 677 56 38
Piróg Agnieszka, Kolbus Agnieszka 7 677 56 36
Zespół do spraw świadczeń z pomocy społecznej 
Lp. Ulica Pracownik socjalny Pokój Nr telefonu
1 Akacjowa  Bartnik Dorota 2 677 56 43
2 Akademicka Pisarek Aleksandra 2a 677 56 44
3 Aleje 1-go Maja Popielec Ewa 3 677 56 45
4 Aleje Jana Pawła II Hanulak Piotr 1 677 56 42
5 Altanowa Jarszak Eliza 1 677 56 42
6 Armii Krajowej Rejon I - zastepstwo 1 677 56 42
7 Asnyka    Stąsiek Joanna 1 677 56 42
8 Baczyńskiego Popielec Ewa 3 677 56 45
9 Batalionów Chłopskich    Romanek Sylwia 2 677 56 43
10 Bazyliańska      Wrzyszcz Monika 2a 677 56 44
11 Bema Kucyk Andrzej 2 677 56 43
12 Błonie      Baraniuk Maciej 3 677 56 45
13 Bohaterów Monte Cassino  Rozmyślak Wioleta 4 677 56 46
14 Bojarczuka Rejon I - zastepstwo 1 677 56 42
15 Bolesława Chrobrego Bartnik Dorota 2 677 56 43
16 Bolesława Krzywoustego Bartnik Dorota 2 677 56 43
17 Bołtucia Mazurek Iwona 4 677 56 46
18 Botaniczna Bartnik Dorota 2 677 56 43
19 Boznańskiej Grabowska Aneta 2a 677 56 44
20 Braterstwa Broni      Grabowska Aneta 2a 677 56 44
21 Broniewskiego Kawka Joanna 1 677 56 42
22 Brzechwy Jarszak Eliza 1 677 56 42
23 Brzozowa Rejon III - zastepstwo 3 677 56 45
24 Budowlana      Kucyk Andrzej 2 677 56 43
25 Bukowa    Bartnik Dorota 2 677 56 43
26 Chabrowa Popielec Ewa 3 677 56 45
27 Chełmońskiego Grabowska Aneta 2a 677 56 44
28 Chłodna    Popielec Ewa 3 677 56 45
29 Chmielna  Rejon I - zastepstwo 1 677 56 42
30 Chopina Hanulak Piotr 1 677 56 42
31 Chrobrego Bartnik Dorota 2 677 56 43
32 Cicha Hanulak Piotr 1 677 56 42
33 Ciepla Rejon III - zastępstwo 3 677 56 45
34 Cisowa    Bartnik Dorota 2 677 56 43
35 Czarnieckiego  Hanulak Piotr 1 677 56 42
36 Czeremchowa  Bartnik Dorota 2 677 56 43
37 Czugały    Jarszak Eliza 1 677 56 42
38 Czwartaków      Bartnik Dorota 2 677 56 43
39 Daniłowskiego Pisarek Aleksandra 2a 677 56 44
40 Daszyńskiego  Kucyk Andrzej 2 677 56 43
41 Dąbrowskiego      Kucyk Andrzej 2 677 56 43
42 Dąbrowskiej Popielec Ewa 3 677 56 45
43 Dembowskiego Rejon I - zastepstwo 1 677 56 42
44 Dębowa    Bartnik Dorota 2 677 56 43
45 Długosza  Jarszak Eliza 1 677 56 42
46 Dobra      Bartnik Dorota 2 677 56 43
47 Dolna      Popielec Ewa 3 677 56 45
48 Drzymały Kucyk Andrzej 2 677 56 43
49 Dwernickiego  Rejon I - zastepstwo 1 677 56 42
50 Dzieci Zamojszczyzny      Grabowska Aneta 2a 677 56 44
51 Dzielna    Popielec Ewa 3 677 56 45
52 Fabryczna Pachla Marta 4 677 56 46
53 Floriańska      Mazurek Iwona 4 677 56 46
54 Fornalskiego Jarszak Eliza 1 677 56 42
55 Franciszkańska Mazurek Iwona 4 677 56 46
56 Fredry Jarszak Eliza 1 677 56 42
57 Gałczyńskiego Popielec Ewa 3 677 56 45
58 Gen. Andersa Rejon I - zastepstwo 1 677 56 42
59 Gen. Berlinga Rejon II - zastepstwo 2 677 56 43
60 Gen. Kleberga Rejon II - zastepstwo 2 677 56 43
61 Gen. Maczka Bartnik Dorota 2 677 56 43
62 Gęsia Kawka Joanna 1 677 56 42
63 Gierymskiego Grabowska Aneta 2a 677 56 44
64 Gliniana Stąsiek Joanna 1 677 56 42
65 Głogowa Rejon II - zastepstwo 2 677 56 43
66 Głowackiego Kawka Joanna 1 677 56 42
67 Gminna  Kawka Joanna 1 677 56 42
68 Gminna 30 Hanulak Piotr 1 677 56 42
69 Górna    Kucyk Andrzej 2 677 56 43
70 Grabowa Bartnik Dorota 2 677 56 43
71 Grabskiego Kawka Joanna 1 677 56 42
72 Graniczna      Rejon IV - zastępstwo 4 677 56 46
73 Grechuty Rejon III - zastepstwo 3 677 56 45
74 Grecka  Pisarek Aleksandra 2a 677 56 44
75 Grodzka Wrzyszcz Monika 2a 677 56 44
76 Grottgera Grabowska Aneta 2a 677 56 44
77 Grunwaldzka Stąsiek Joanna 1 677 56 42
78 Harcerska      Mazurek Iwona 4 677 56 46
79 Haukego Hanulak Piotr 1 677 56 42
80 Herberta Popielec Ewa 3 677 56 45
81 Herbsta Rejon II - zastepstwo 2 677 56 43
82 Heweliusza Baraniuk Maciej 3 677 56 45
83 Hrubieszowska      Hanulak Piotr 1 677 56 42
84 Infułacka Pachla Marta 4 677 56 46
85 Irysowa  Bartnik Dorota 2 677 56 43
86 Janczarskiego Jarszak Eliza 1 677 56 42
87 Janowicka      Grabowska Aneta 2a 677 56 44
88 Jasielskiego Kucyk Andrzej 2 677 56 43
89 Jasna      Mazurek Iwona 4 677 56 46
90 Jaśminowa      Bartnik Dorota 2 677 56 43
91 Jaworowa Baraniuk Maciej 3 677 56 45
92 Jesienna Rejon II - zastepstwo 2 677 56 43
93 Jesionowa  Bartnik Dorota 2 677 56 43
94 Jodłowa Bartnik Dorota 2 677 56 43
95 Jordana Jarszak Eliza 1 677 56 42
96 Junacka Bartnik Dorota 2 677 56 43
97 Junacka  Bartnik Dorota 2 677 56 43
98 Jutrzenka Stąsiek Joanna 1 677 56 42
99 Kaczmarskiego Popielec Ewa 3 677 56 45
100 Kalinowa      Bartnik Dorota 2 677 56 43
101 Kamienna      Pachla Marta 4 677 56 46
102 Kasprowicza Stąsiek Joanna 1 677 56 42
103 Kasztanowa  Bartnik Dorota 2 677 56 43
104 Kazimierza Wielkiego Bartnik Dorota 2 677 56 43
105 Kiepury  Mazurek Iwona 4 677 56 46
106 Kierszniewskiej    Rejon II - zastepstwo 2 677 56 43
107 Kilińskiego  Pachla Marta 4 677 56 46
108 Klonowa      Baraniuk Maciej 3 677 56 45
109 Klonowicza      Jarszak Eliza 1 677 56 42
110 Klukowskiego Rejon III - zastepstwo 3 677 56 45
111 Kłossowskiego Rejon III - zastepstwo 3 677 56 45
112 Kmicica      Hanulak Piotr 1 677 56 42
113 Kochanowskiego      Jarszak Eliza 1 677 56 42
114 Kolegiacka  Pisarek Aleksandra 2a 677 56 44
115 Kołłątaja Pisarek Aleksandra 2a 677 56 44
116 Konarskiego Jarszak Eliza 1 677 56 42
117 Konopna      Grabowska Aneta 2a 677 56 44
118 Konopnickiej Mazurek Iwona 4 677 56 46
119 Konwaliowa Popielec Ewa 3 677 56 45
120 Kopernika      Baraniuk Maciej 3 677 56 45
121 Korczaka      Jarszak Eliza 1 677 56 42
122 Kossaka Grabowska Aneta 2a 677 56 44
123 Kosynierów  Hanulak Piotr 1 677 56 42
124 Koszary Kucyk Andrzej 2 677 56 43
125 Kościuszki      Pisarek Aleksandra 2a 677 56 44
126 Koźmiana      Stąsiek Joanna 1 677 56 42
127 Krasnobrodzka      Stąsiek Joanna 1 677 56 42
128 Kraszewskiego      Baraniuk Maciej 3 677 56 45
129 Kresowa Stąsiek Joanna 1 677 56 42
130 Kręta    Grabowska Aneta 2a 677 56 44
131 Królowej Jadwigi      Pisarek Aleksandra 2a 677 56 44
132 Krótka  Grabowska Aneta 2a 677 56 44
133 Krucza  Grabowska Aneta 2a 677 56 44
134 Krynickiego Grabowska Aneta 2a 677 56 44
135 Krysińskiego Kawka Joanna 1 677 56 42
136 Krzywa  Hanulak Piotr 1 677 56 42
137 Księdza Popiełuszki      Jarszak Eliza 1 677 56 42
138 Księdza Zawiszy Popielec Ewa 3 677 56 45
139 Kurpińskiego Stąsiek Joanna 1 677 56 42
140 Kwiatowa      Grabowska Aneta 2a 677 56 44
141 Kwiatów Polnych Bartnik Dorota 2 677 56 43
142 Lawendowa      Grabowska Aneta 2a 677 56 44
143 Lazurowa      Bartnik Dorota 2 677 56 43
144 Lelewela      Jarszak Eliza 1 677 56 42
145 Leszczowa Jarszak Eliza 1 677 56 42
146 Leśmiana  Jarszak Eliza 1 677 56 42
147 Leśna Grabowska Aneta 2a 677 56 44
148 Letnia    Bartnik Dorota 2 677 56 43
149 Lipowa      Popielec Ewa 3 677 56 45
150 Lipska Jarszak Eliza 1 677 56 42
151 Lisa Kuli  Romanek Sylwia 2 677 56 43
152 Listopadowa      Wrzyszcz Monika 2a 677 56 44
153 Lubelska  Bartnik Dorota 2 677 56 43
154 Ludowa    Kucyk Andrzej 2 677 56 43
155 Lutosławskiego Jarszak Eliza 1 677 56 42
156 Lwowska Wrzyszcz Monika 2a 677 56 44
157 Ładna Grabowska Aneta 2a 677 56 44
158 Łanowa  Popielec Ewa 3 677 56 45
159 Łąkowa      Popielec Ewa 3 677 56 45
160 Łęczna Grabowska Aneta 2a 677 56 44
161 Łubinowa      Rejon V - zastepstwo 2a 677 56 44
162 Łukasińskiego      Wrzyszcz Monika 2a 677 56 44
163 Maćkowskiego Kucyk Andrzej 2 677 56 43
164 Majdan      Bartnik Dorota 2 677 56 43
165 Makowa Jarszak Eliza 1 677 56 42
166 Makowskiego Grabowska Aneta 2a 677 56 44
167 Makuszyńskiego Stąsiek Joanna 1 677 56 42
168 Malczewskiego Grabowska Aneta 2a 677 56 44
169 Malinowa  Bartnik Dorota 2 677 56 43
170 Malownicza Grabowska Aneta 2a 677 56 44
171 Mała Bartnik Dorota 2 677 56 43
172 Matejki  Popielec Ewa 3 677 56 45
173 Męczenników Rotundy Pisarek Aleksandra 2a 677 56 44
174 Mickiewicza      Baraniuk Maciej 3 677 56 45
175 Mieszka I Bartnik Dorota 2 677 56 43
176 Milera Baraniuk Maciej 3 677 56 45
177 Miła  Lepa Aneta 4 677 56 46
178 Miłosza Jarszak Eliza 1 677 56 42
179 Miodowa      Rejon III - zastepstwo 3 677 56 45
180 Młodożeńca      Kucyk Andrzej 2 677 56 43
181 Młodzieżowa      Mazurek Iwona 4 677 56 46
182 Młyńska    Stąsiek Joanna 1 677 56 42
183 Modrzewiowa  Bartnik Dorota 2 677 56 43
184 Mokra Jarszak Eliza 1 677 56 42
185 Moniuszki Popielec Ewa 3 677 56 45
186 Montwiłła      Hanulak Piotr 1 677 56 42
187 Moranda      Pisarek Aleksandra 2a 677 56 44
188 Mościckiego Kawka Joanna 1 677 56 42
189 Myśliwska  Baraniuk Maciej 3 677 56 45
190 Nadrzeczna  Stąsiek Joanna 1 677 56 42
191 Nałkowskiej Popielec Ewa 3 677 56 45
192 Namysłowskiego Pachla Marta 4 677 56 46
193 Narcyzowa Bartnik Dorota 2 677 56 43
194 Narutowicza Hanulak Piotr 1 677 56 42
195 Nasienna Kucyk Andrzej 2 677 56 43
196 Niepodległości      Hanulak Piotr 1 677 56 42
197 Niska  Grabowska Aneta 2a 677 56 44
198 Norwida Popielec Ewa 3 677 56 45
199 Noskowskiego Jarszak Eliza 1 677 56 42
200 Nowowiejskiego Stąsiek Joanna 1 677 56 42
201 Nowy Rynek      Kawka Joanna 1 677 56 42
202 Nowy Świat      Stąsiek Joanna 1 677 56 42
203 Oboźna      Rejon III - zastępstwo 3 677 56 45
204 Obronna  Jarszak Eliza 1 677 56 42
205 Obrońców Pokoju Kawka Joanna 1 677 56 42
206 Odrodzenia    Rejon II - zastepstwo 2 677 56 43
207 Ogińskiego      Jarszak Eliza 1 677 56 42
208 Ogrodnicza  Grabowska Aneta 2a 677 56 44
209 Ogrodowa Stąsiek Joanna 1 677 56 42
210 Okopowa    Stąsiek Joanna 1 677 56 42
211 Okrzei      Popielec Ewa 3 677 56 45
212 Olchowa      Bartnik Dorota 2 677 56 43
213 Onyszkiewicza Kawka Joanna 1 677 56 42
214 Ordona Rejon III - zastepstwo 3 677 56 45
215 Orkana Popielec Ewa 3 677 56 45
216 Orla    Rozmyślak Wioleta 4 677 56 46
217 Orląt Lwowskich Rozmyślak Wioleta 4 677 56 46
218 Orlicz - Dreszera Lepa Aneta 4 677 56 46
219 Ormiańska  Grabowska Aneta 2a 677 56 44
220 Orna Rejon IV - zastępstwo 4 677 56 46
221 Orzechowa    Bartnik Dorota 2 677 56 43
222 Orzeszkowej /nieparzyste/ Rejon III - zastępstwo 3 677 56 45
223 Orzeszkowej /parzyste/ Baraniuk Maciej 3 677 56 45
224 Orzeszkowej 22    Rejon III - zastępstwo 3 677 56 45
225 Orzeszkowej 7  Popielec Ewa 3 677 56 45
226 Osiedlowa Rejon IV - zastępstwo 4 677 56 46
227 Paderewskiego      Jarszak Eliza 1 677 56 42
228 Parkowa  Grabowska Aneta 2a 677 56 44
229 Partyzantów    Lepa Aneta 4 677 56 46
230 Pawia Bartnik Dorota 2 677 56 43
231 Pawłówka Madej Teresa 2 677 56 43
232 Peowiaków   60-80 , 82 , 84 Rozmyślak Wioleta 4 677 56 46
233 Peowiaków 2-30    Lepa Aneta 4 677 56 46
234 Peowiaków 32 - 58 , 82, 84 Mazurek Iwona 4 677 56 46
235 Pereca  Pisarek Aleksandra 2a 677 56 44
236 Piaskowa Jarszak Eliza 1 677 56 42
237 Piastowska Popielec Ewa 3 677 56 45
238 Piechowicza Rejon IV - zastępstwo 4 677 56 46
239 Pieszki Rejon IV - zastępstwo 4 677 56 46
240 Piłsudskiego      Dłużniewska Ewa 3 677 56 45
241 Plac Stefanidesa Grabowska Aneta 2a 677 56 44
242 Plater Rejon III - zastępstwo 3 677 56 45
243 Pochyła Hanulak Piotr 1 677 56 42
244 Pocztowa  Lepa Aneta 4 677 56 46
245 Podchorążych Rejon IV - zastępstwo 4 677 56 46
246 Podgroble    Pisarek Aleksandra 2a 677 56 44
247 Podleśna      Pisarek Aleksandra 2a 677 56 44
248 Podwale Stąsiek Joanna 1 677 56 42
249 Pogodna Stąsiek Joanna 1 677 56 42
250 Pola Hanulak Piotr 1 677 56 42
251 Polna /nieparzyste/ Kawka Joanna 1 677 56 42
252 Polna /parzyste/ Hanulak Piotr 1 677 56 42
253 Poniatowskiego Kucyk Andrzej 2 677 56 43
254 Poprzeczna Kawka Joanna 1 677 56 42
255 Porazińskiej Jarszak Eliza 1 677 56 42
256 Powiatowa Bartnik Dorota 2 677 56 43
257 Powstańców      Rejon V - zastepstwo 2a 677 56 44
258 Poziomkowa    Bartnik Dorota 2 677 56 43
259 Północna Kucyk Andrzej 2 677 56 43
260 Promienna Jarszak Eliza 1 677 56 42
261 Prosta    Pachla Marta 4 677 56 46
262 Prusa Popielec Ewa 3 677 56 45
263 Przechodnia Hanulak Piotr 1 677 56 42
264 Przemysłowa  Pachla Marta 4 677 56 46
265 Przyjaźni Popielec Ewa 3 677 56 45
266 Pszeniczna Kucyk Andrzej 2 677 56 43
267 Pułaskiego Kucyk Andrzej 2 677 56 43
268 Radosna Jarszak Eliza 1 677 56 42
269 Radziecka Stąsiek Joanna 1 677 56 42
270 Rataja Kucyk Andrzej 2 677 56 43
271 Redutowa Pachla Marta 4 677 56 46
272 Reja Pracownicy - Rejon II 2 677 56 43
273 Reymonta    Popielec Ewa 3 677 56 45
274 Robotnicza Baraniuk Maciej 3 677 56 45
275 Rodziny Kowerskich Hanulak Piotr 1 677 56 42
276 Rolnicza Grabowska Aneta 2a 677 56 44
277 Równa Rejon IV - zastępstwo 4 677 56 46
278 Różana Bartnik Dorota 2 677 56 43
279 Ruchu Oporu Bartnik Dorota 2 677 56 43
280 Rydla Kucyk Andrzej 2 677 56 43
281 Rynek Wielki Pisarek Aleksandra 2a 677 56 44
282 Sadowa Rejon III - zastępstwo 3 677 56 45
283 Sadowisko    Pisarek Aleksandra 2a 677 56 44
284 Sempołowskiej Jarszak Eliza 1 677 56 42
285 Sienkiewicza Stąsiek Joanna 1 677 56 42
286 Sikorskiego Bartnik Dorota 2 677 56 43
287 Skłodowskiej - Curie Jarszak Eliza 1 677 56 42
288 Skośna Hanulak Piotr 1 677 56 42
289 Słoneczna Jarszak Eliza 1 677 56 42
290 Słonecznikowa Rejon V - zastepstwo 2a 677 56 44
291 Słowackiego Popielec Ewa 3 677 56 45
292 Słowicza Bartnik Dorota 2 677 56 43
293 Sochaniewicza Jarszak Eliza 1 677 56 42
294 Sokola Bartnik Dorota 2 677 56 43
295 Solna Pisarek Aleksandra 2a 677 56 44
296 Sosnowa      Rejon V - zastepstwo 2a 677 56 44
297 Sowia Bartnik Dorota 2 677 56 43
298 Sowńskiego Bartnik Dorota 2 677 56 43
299 Spadek Wrzyszcz Monika 2a 677 56 44
300 Spokojna Stąsiek Joanna 1 677 56 42
301 Społeczna Popielec Ewa 3 677 56 45
302 Spółdzielcza Kawka Joanna 1 677 56 42
303 St.Batorego Bartnik Dorota 2 677 56 43
304 Staffa Baraniuk Maciej 3 677 56 45
305 Starowiejska Rejon V - zastepstwo 2a 677 56 44
306 Staszica  Pisarek Aleksandra 2a 677 56 44
307 Studzienna Pachla Marta 4 677 56 46
308 Styczniowa Jarszak Eliza 1 677 56 42
309 Swobodna      Bartnik Dorota 2 677 56 43
310 Sybiraków Stąsiek Joanna 1 677 56 42
311 Sygietyńskiego Jarszak Eliza 1 677 56 42
312 Szancera    Stąsiek Joanna 1 677 56 42
313 Szarego Pawelec Anna 2 677 56 43
314 Szarych Szeregów Bartnik Dorota 2 677 56 43
315 Szczebrzeska Baraniuk Maciej 3 677 56 45
316 Szklarniowa Rejon V - zastepstwo 2a 677 56 44
317 Szkolna Popielec Ewa 3 677 56 45
318 Szwedzka Romanek Sylwia 2 677 56 43
319 Szymanowica Mazurek Iwona 4 677 56 46
320 Szymanowskiego Jarszak Eliza 1 677 56 42
321 Ściegiennego Hanulak Piotr 1 677 56 42
322 Śląska Grabowska Aneta 2a 677 56 44
323 Św. Brata Alberta Rejon V - zastepstwo 2a 677 56 44
324 Świerkowa Pachla Marta 4 677 56 46
325 Świętego Piątka Jarszak Eliza 1 677 56 42
326 Tarniowa Rejon V - zastepstwo 2a 677 56 44
327 Tartaczna Popielec Ewa 3 677 56 45
328 Tatarska Jarszak Eliza 1 677 56 42
329 Tetmajera Kucyk Andrzej 2 677 56 43
330 Tęczowa    Stąsiek Joanna 1 677 56 42
331 Topolowa Rejon V - zastepstwo 2a 677 56 44
332 Traugutta      Popielec Ewa 3 677 56 45
333 Tuwima Jarszak Eliza 1 677 56 42
334 Ustronie      Jarszak Eliza 1 677 56 42
335 Wałowa      Jarszak Eliza 1 677 56 42
336 Waryńskiego      Jarszak Eliza 1 677 56 42
337 Wazowskiego Popielec Ewa 3 677 56 45
338 Wąska Popielec Ewa 3 677 56 45
339 Wesoła Pachla Marta 4 677 56 46
340 Weteranów Jarszak Eliza 1 677 56 42
341 Węgierska  Kawka Joanna 1 677 56 42
342 Wiejska  Dłużniewska Ewa 3 677 56 45
343 Wieniawskiego Stąsiek Joanna 1 677 56 42
344 Wierzbowa Hanulak Piotr 1 677 56 42
345 Wiosenna    Bartnik Dorota 2 677 56 43
346 Wiśniowa    Hanulak Piotr 1 677 56 42
347 Witkiewicza Grabowska Aneta 2a 677 56 44
348 Witosa Kucyk Andrzej 2 677 56 43
349 Władysława Jagiełło Bartnik Dorota 2 677 56 43
350 Władysława Łokietka Bartnik Dorota 2 677 56 43
351 Włościańska  Grabowska Aneta 2a 677 56 44
352 Wojska Polskiego Rejon III - zastepstwo 3 677 56 45
353 Wolskiego Kawka Joanna 1 677 56 42
354 Wróblewskiego Rejon V - zastepstwo 2a 677 56 44
355 Wrzosowa Bartnik Dorota 2 677 56 43
356 Wspólna Dłużniewska Ewa 3 677 56 45
357 Wybickiego 4 Romanek Sylwia 2 677 56 43
358 Wybickiego 6 Stąsiek Joanna 1 677 56 42
359 Wybickiego 8 Bartnik Dorota 2 677 56 43
360 Wyczółkowskiego Grabowska Aneta 2a 677 56 44
361 Wyspiańskiego Popielec Ewa 3 677 56 45
362 Wyszyńskiego /nieparzyste/ i  "40" Pawelec Anna 2 677 56 43
363 Wyszyńskiego /parzyste/ Madej Teresa 2 677 56 43
364 Zachwatowicza Rejon V - zastepstwo 2a 677 56 44
365 Zacisze Mazurek Iwona 4 677 56 46
366 Zagłoby Pachla Marta 4 677 56 46
367 Zagrodowa    Kucyk Andrzej 2 677 56 43
368 Zajazd  Hanulak Piotr 1 677 56 42
369 Zakamarek      Rozmyślak Wioleta 4 677 56 46
370 Zamenhofa    Pisarek Aleksandra 2a 677 56 44
371 Zamknięta Jarszak Eliza 1 677 56 42
372 Zamkowa Pisarek Aleksandra 2a 677 56 44
373 Zamoyskiego  3,5,11,32 Madej Teresa 2 677 56 43
374 Zamoyskiego /pozostałe/ Pisarek Aleksandra 2a 677 56 44
375 Zapolskiej Rejon I - zastepstwo 1 677 56 42
376 Zaremby    Pachla Marta 4 677 56 46
377 Zarwanica Jarszak Eliza 1 677 56 42
378 Zdrojowa Grabowska Aneta 2a 677 56 44
379 Zgoda Pisarek Aleksandra 2a 677 56 44
380 Zielona Jarszak Eliza 1 677 56 42
381 Zimowa    Kucyk Andrzej 2 677 56 43
382 Zuchów Bartnik Dorota 2 677 56 43
383 Związkowa Pisarek Aleksandra 2a 677 56 44
384 Zygmunta Starego Pawelec Anna 2 677 56 43
385 Źródlana Jarszak Eliza 1 677 56 42
386 Żabia Romanek Sylwia 2 677 56 43
387 Żaków Hanulak Piotr 1 677 56 42
388 Żdanowska Hanulak Piotr 1 677 56 42
389 Żeromskiego    Popielec Ewa 3 677 56 45
390 Żubrowej    Stąsiek Joanna 1 677 56 42
391 Żurawia    Stąsiek Joanna 1 677 56 42
392 Żytnia Hanulak Piotr 1 677 56 42

serwis BIP

Dodatek węglowy

Rodzina 500+

logo esp

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163