Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Nawiązując do zapytania ofertowego Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu realizującego projekt „Aktywność – droga do włączenia społecznego” w sprawie wyłonienia wykonawcy na Przeprowadzenie doradztwa psychologicznego dla Uczestników projektu, informujemy iż wybrano ofertę.

Czytaj więcej...

Przeprowadzenie doradztwa psychologicznego dla Uczestników projektu

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu realizujący projekt „Aktywność – droga do włączenia społecznego” nr RPLU.11.01.00-06-0095/17 zaprasza do złożenia oferty na

Przeprowadzenie doradztwa psychologicznego dla Uczestników projektu

Więcej informacji pod adresem:

 https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1122984

Informacja o rozstrzygnieciu postępowania - usługi polegające na przeprowadzeniu szkolenia dla Uczestników projektu - sortowacz, kucharz, asystent nauczyciela.

Nawiązując do zapytania ofertowego Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu realizującego projekt "Reintegracja i aktywizacja – klucz do lepszego życia" nr RPLU.11.01.00-06-0097/16 w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Nowa Szansa w Zamościu w sprawie wyłonienia wykoncawcy na realzację szkoleń w załączeniu publikujemy roztrzygnięcie.

 

Rozstrzygnięcie

Ogłoszenie o ponownym postępowaniu na realizację usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia dla Uczestników projektu - sortowacz, kucharz, asystent nauczyciela.

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu realizujący projekt "Reintegracja i aktywizacja – klucz do lepszego życia" nr RPLU.11.01.00-06-0097/16 w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Nowa Szansa w Zamościu zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie:

 1. Szkolenia zawodowego pn. "Sortowacz odpadów komunalnych z kursem operatora wózków jezdniowych"
 2. Szkolenia zawodowego pn. „Kucharz z egzaminem czeladniczym”.
 3. Szkolenia zawodowego pn. "Asystent nauczyciela przedszkola z kursem komputerowym
  przygotowującym do egzaminu ECDL Base"

Więcej informacji pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1115173

Informacja o unieważnieniu postępowania

Nawiązując do zapytania ofertowego Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu realizującego projekt "Reintegracja i aktywizacja – klucz do lepszego życia" nr RPLU.11.01.00-06-0097/16 w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Nowa Szansa w Zamościu w sprawie wyłonienia wykoncawcy na realzację szkoleń w zakresie:

 1. Szkolenia zawodowego pn. "Sortowacz odpadów komunalnych z kursem operatora wózków jezdniowych"
 2. Szkolenia zawodowego pn. „Kucharz z egzaminem czeladniczym”.
 3. Szkolenia zawodowego pn. "Asystent nauczyciela przedszkola z kursem komputerowym
  przygotowującym do egzaminu ECDL Base";

w załączeniu publikujemy zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Zawiadomienie

 

Ogłoszenie o postępowaniu na realizację usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia dla Uczestników projektu - sortowacz, kucharz, asystent nauczyciela.

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu realizujący projekt "Reintegracja i aktywizacja – klucz do lepszego życia" nr RPLU.11.01.00-06-0097/16 w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Nowa Szansa w Zamościu zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie:

 1. Szkolenia zawodowego pn. "Sortowacz odpadów komunalnych z kursem operatora wózków jezdniowych"
 2. Szkolenia zawodowego pn. „Kucharz z egzaminem czeladniczym”.
 3. Szkolenia zawodowego pn. "Asystent nauczyciela przedszkola z kursem komputerowym
  przygotowującym do egzaminu ECDL Base"

Więcej informacji pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1112904

Informacja o rozstrzygnieciu postępowania

Nawiązując do zapytania ofertowego Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu realizującego projekt "Reintegracja i aktywizacja – klucz do lepszego życia" nr RPLU.11.01.00-06-0097/16 w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Nowa Szansa w Zamościu w sprawie wyłonienia wykoncawcy na realzację szkolenia w załączeniu publikujemy roztrzygnięcie.

 

Roztrzygnięcie

Ogłoszenie o postępowaniu na realizację usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia dla Uczestników projektu

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu realizujący projekt "Reintegracja i aktywizacja – klucz do lepszego życia" nr RPLU.11.01.00-06-0097/16 w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Nowa Szansa w Zamościu zaprasza do złożenia ofert.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usług szkoleniowej oraz egzaminu, z niżej wymienionego szkolenia:

Szkolenie zawodowe pn. "Pracownik biurowy z kursem komputerowym przygotowującym do egzaminu ECDL Base"

1. Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu profesjonalnej obsługi biurowej. Uczestnicy nauczą się organizowania pracy biurowej, porządkowania i gromadzenia dokumentacji, obsługi komputera i nowoczesnego sprzętu telekomunikacyjnego.
2. Zakres szkolenia przygotowany przez Wykonawcę powinien być zgodny z krajowym standardem kompetencji zawodowych dla pracownika biurowego (419101).

 

Więcej informacji pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1097190

Informacja o rozstrzygnieciu postępowania

Nawiązując do zapytania ofertowego Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu realizującego projekt "Reintegracja i aktywizacja – klucz do lepszego życia" nr RPLU.11.01.00-06-0097/16 w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Nowa Szansa w Zamościu w sprawie wyłonienia wykoncawcy na realzację szkoleń, informujemy iż wybrano ofertę.

Czytaj więcej...

BIPlogo

Załatw sprawę przez internet.

ePUAP logo

rodzina500 banner

pfron logo2

efs

Rodo co musisz wiedziec

AKTYWNY SAMORZĄD

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

mis log3
logo   ratusz.pl
 logo  
organizator adopcja logo kolor.jpg.1334302110090  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
logo zfis 
2163 b 1024 800 0 00 images phocagallery robert z pawel wigo1