Aktualności

Pomoc dla osób głuchoniemych

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu zapewnia bezpłatny dostęp do usług tłumacza migowego. Świadczenie usługi realizowane jest podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie MCPR w Zamościu przy ul. Lwowskiej 57, w Delegaturze LUW ul. Partyzantów 3 oraz w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zamościu ul. Peowiaków 8, poprzez:

  • pośrednictwo tłumacza PJM – polskiego języka migowego
  • pośrednictwo tłumacza SJM- systemu językowo-migowego
  • dla osoby głuchoniewidomej może to być tłumacz przewodnik, nazwany
    w ustawie tłumaczem SKOGN (systemu komunikowania się osób głuchoniewidomych).

W celu uzyskania pomocy tłumacza języka migowego, osoba uprawniona powinna zgłosić taką potrzebę w dowolnej formie:

  • pocztą elektroniczną – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej pod numerem telefonu: (84) 677 56 30;
  • faksem – 84 677 56 40;
  • listownie – Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, ul. Lwowska 57, 22-400 Zamość;
  • za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

co najmniej 3 dni robocze przed przewidzianym terminem kontaktu i jednocześnie wskazać metodę komunikowania się (PJM, SJM lub SKOGN) oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej, adres korespondencyjny wraz z kodem pocztowym, a także przedmiot rozmowy i planowany termin wizyty w MCPR.

Usługa jest dostępna w godzinach pracy MCPR. Świadczenie ww. usług jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która zgłosi chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163