Aktualności

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z dnia 24 stycznia 2023 r. na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

W załączeniu publikujemy Zarządzenie Nr 52/2023 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dnia 24 stycznia 2023 r. na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

ologowanie MRiPS i flaga z godłem

 Zarzadzenie Prezydenta Miasta Zamość

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163