Aktualności

Przedłużenie naboru uczestników do Programu Opieka wytchnieniowa - edycja 2023

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu uprzejmie informuje, iż osoby zainteresowane udziałem w Programie mogą w dalszym ciagu zgłaszać potrzebę skorzystania ze wsparcia.

Dokumenty  można złożyć osobiście w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.30 lub przesłać pocztą na adres ul. Lwowskiej 57, 22-400 Zamość.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 451 177 974 w godzinach 8.00 do 15.30.

 Złożenie wniosku  nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem osoby do objęcia pomocą.

ologowanie MRiPS i flaga z godłem

Załączniki:

Program  „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 (zał. nr. 1)

Karta zgłoszenia do Programu (zał. nr 2)

Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - skala FIM (zał. nr 3);

Klauzula informacyjna (zał. nr 4a)

Klauzula informacyjna (zał. nr 4b)

Oświadczenia o braku podwójnego finansowania w przypadku korzystania z usług świadczonych z innych źródeł (zał. nr 5)

Oświadczenie o wskazaniu opiekuna (zał. nr 6)

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163