Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - Opieka wytchnieniowa – edycja 2021

W załączeniu publikujemy Zarządzenie Nr 117/2021 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 

17 maja 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dnia 14 kwietnia na realizację w 2021 r. zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – Opieka wytchnieniowa – edycja 2021. Zadanie jest realizowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

 

MRiPS


 Zarządzenie Nr 117/2021 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 17 maja 2021 r. w

 sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – Opieka wytchnieniowa – edycja 2021.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert z dnia 14 kwietnia 2021 r. na realizację zadania - „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021.

MRiPS

W załączeniu publikujemy Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – „Opieka wytchieniowa” – edycja 2021.

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Czytaj więcej...

Zarządzenie Prezydenta Miasta Zamość w z dnia 23 września 2020 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert z dnia 28 sierpnia 2020 – Opieka wytchnieniowa w formie specjalistycznego poradnictwa.

W załączeniu publikujemy Zarządzenie Nr 229/2020 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 23 września 2020 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert z dnia 28 sierpnia 2020 r.  na realizację  zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - Opieka wytchnieniowa w formie specjalistycznego poradnictwa.

MRPiPS 20

Zadanie jest realizowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Zamość w z dnia 23 września 2020 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert z dnia 28 sierpnia 2020 – Opieka wytchnieniowa w formie specjalistycznego poradnictwa.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Zamość w z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert z dnia 22 czerwca 2020 – Zadanie 2 Opieka wytchnieniowa w formie specjalistycznego poradnictwa.

MRPiPS 20

W załączeniu publikujemy Zarządzenie Nr 176/2020 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert z dnia 22 czerwca 2020 r.  na realizację  zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - Zadanie 2 Opieka wytchnieniowa w formie specjalistycznego poradnictwa.

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zarządzenie Nr 176/2020 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 31 lipca 2020 r.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość z dnia 28 sierpnia 2020 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadania - Opieka wytchnieniowa w formie specjalistycznego poradnictwa.

MRPiPS 20

 

W załączeniu publikujemy Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020 - Zadanie - Opieka wytchnieniowa w formie specjalistycznego poradnictwa.

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Załączniki:

1) Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o konkursie ofert

2) Wzór oferty

3) Karta oceny formalnej

4) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

Zarządzenie Prezydenta Miasta Zamość z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dnia 22 czerwca 2020 – Zadanie 1 Opieka wytchnieniowa w formie pobytu dziennego

MRPiPS 20

W załączeniu publikujemy Zarządzenie Nr 173/2020 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dnia 22 czerwca 2020 r.  na realizację  zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - Zadanie 1 Opieka wytchnieniowa w formie pobytu dziennego.

 Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zarządzenie Nr 173/2020 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 31 lipca 2020

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163