Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

W załączeniu publikujemy Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

MRPiPS 20

Zadanie jest realizowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

Załączniki:

1) Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o konkursie ofert

2) Wzór oferty 

3) Karta oceny formalnej

4) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

5) Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert z dnia 24 stycznia 2023 r. na realizację w 2023 r. zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023

W załączeniu publikujemy Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 roku zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Załączniki:

1)      Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o konkursie ofert

2)      Wzór oferty

3)      Karta oceny formalnej

4)      Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

5)      Program Opieka wytchnieniowa edycja 2023

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

W związku z przystąpieniem przez Miasto Zamość do realizacji kolejnej edycji Programu Opieka wytchnieniowa, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu przyjmuje zgłoszenia osób wnioskujących o udział w Programie.

Loga na stronęMRiPS

Czytaj więcej...

Wydłużenie terminu naboru wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

Program dotyczy wsparcia członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi tzn. zgodnie z art. 5 i 62 ww. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.).

MRPiPS 20

Czytaj więcej...

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163