Nabór uczestników do Programu Opieka wytchnieniowa- edycja 2022

Loga na stronęMRiPS

 

Miasto Zamość ogłasza nabór uczestników do objęcia wsparciem w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Zgłoszenia osób wnioskujących o udział w Programie przyjmuje Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu (dalej MCPR).

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi 

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

 

Czytaj więcej...

Plakat

Opieka 22

“Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022

Miasto Zamość uprzejmie informuje, iż otrzymało środki finansowe na realizację w 2022 r. Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu od dnia 1 lutego 2022 rozpocznie nabór osób zainteresowanych udziałem w ww. Programie.

Prosimy o bieżące monitorowanie strony internetowej Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu http://www.mcpr.zamosc.pl/ na której zamieszczane są aktualne informacje dotyczące realizacji Programu.

Wartość otrzymanego dofinansowania: 597 312,00 zł
Całkowita wartość zadania: 597 312,00 zł

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 502 322 772 w godzinach od. 8.00 do 14.00.

 

Loga_na_stronę.jpgMRiPS.jpg

 

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Opieka A3

W związku z przystąpieniem przez Miasto Zamość do realizacji kolejnej edycji Programu Opieka wytchnieniowa, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu przyjmuje zgłoszenia osób wnioskujących o udział w Programie.

Czytaj więcej...

Zarządzenie Nr 42/2022 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania - Opieka wytchnieniowa – edycja 2022.

W załączeniu publikujemy Zarządzenie Nr 42/2022 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert z dnia 20 stycznia 2022 r. na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnej -  Opieka wytchnieniowa – edycja 2022.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Zamośc w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert

 

Loga_na_stronę.jpgMRiPS

 

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert z dnia 14 kwietnia 2021 r. na realizację zadania - „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021.

W załączeniu publikujemy Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – „Opieka wytchieniowa” – edycja 2021.

MRiPS

Zadanie jest realizowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Czytaj więcej...

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163