Aktualności

Zamojscy seniorzy otrzymali „opaski bezpieczeństwa” w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 – Moduł II

ologowanie MRiPS i flaga z godłem

Miasto Zamość realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W ramach Modułu II Programu w dniu 15 lipca br. w Zamojskim Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej  ul. Łukasińskiego 2E odbyło się uroczyste przekazanie „opasek bezpieczeństwa” dla stu dwudziestu seniorów Miasta Zamość w wieku 65 lat i więcej. Seniorzy podzieleni na trzy grupy szkoleniowe uczestniczyli w szkoleniu stacjonarnym dot.  usługi teleopieki oraz korzystania z „opaski bezpieczeństwa”. Szkolenie prowadził przedstawiciel firmy Sidly z Warszawy, która została wybrana w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasad konkurencyjności.

Opaski, z których korzystają seniorzy są wyposażone w czujniki mierzące podstawowe funkcje życiowe, jak np. saturację i tętno oraz  przycisk SOS.  Wciśnięcie przycisku SOS spowoduje  połączenie z ratownikiem medycznym Telecentrum, który zdecyduje o wezwaniu medycznych służ ratunkowych.  

Koordynatorem programu jest Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu. Program będzie realizowany do  dnia 31 grudnia 2022 r. i udział dla seniorów jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie zapraszamy do zgłoszenia się do Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ul. Lwowska 57 w celu uzyskania szczegółowych informacji lub dzwoniąc pod numer tel. 451 177 974.

 

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163