Aktualności

UWAGA STUDENCI !

NABÓR WNIOSKÓW w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” MODUŁ II – 
pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu przypomina o trwającym  naborze wniosków o dofinansowanie kosztów nauki w ramach aktualnego roku szkolnego/akademickiego.

Termin składania wniosków: 01.09.2022 r. – 10.10.2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023).

Adresaci: osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierające naukę:

  1. w szkole policealnej,
  2. w kolegium,
  3. w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym /dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),
  4. a także osoby, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

W ramach w/w programu można ubiegać się o dofinansowanie kosztów nauki w formie:

1) dodatku na pokrycie kosztów kształcenia

2) dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego

3) opłaty za naukę (czesne)

 

Elektroniczna forma składania wniosków

Wykorzystując darmowy System SOW (sow.pfron.org.pl) można złożyć elektroniczny wniosek również w dzień wolny od pracy, 365 dni w roku. Jedyne, co jest potrzebne to:

  • dostęp do Internetu,
  • konto w Systemie SOW,
  • Profil Zaufany.

Profil Zaufany można potwierdzić w wielu instytucjach oraz online przy pomocy dziesięciu różnych banków.

INFORMACJA Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w aplikowaniu o środki PFRON poprzez SOW mogą skorzystać z różnorodnych form wsparcia m.in.:

- w postaci bezpłatnej infolinii (800-889-777),

- portalu edukacyjno-informacyjnego (www.portal-sow.pfron.org.pl)

-  szkoleń e-learningowych (www.edukacja.pfron.org.pl).

- informacji telefonicznej MCPR w Zamościu (84 677 66 68).

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163