Aktualności

Zmiana wysokości wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Miasta Zamość

Na mocy uchwały Rady Miasta Zamość Nr L/698/2022 z dnia 26 września 2022  r. podniesiono wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka.

Rodziny zastępcze zawodowe i prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymywać będą wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż:

  • 3900 zł w przypadku rodziny zastępczej zawodowej
  • 4300 zł w przypadku rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcje pogotowia rodzinnego
  • 4500 zł dla prowadzącego rodzinny dom dziecka.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 3 października 2022 r. (poz. 4643). Nowe stawki wynagrodzeń będą obowiązywać od dnia

1 listopada 2022 roku.

Zapraszamy do współpracy mieszkańców Zamościa zainteresowanych rodzicielstwem zastępczym.

Podziel sie sobą! Zostań rodziną zastępczą!

 

Wszelkich informacji na temat rodzicielstwa zastępczego udzielają pracownicy Organizatora Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu ul. Prusa 2 tel. 84 6270773

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163