Aktualności

APEL DO MIESZKAŃCÓW ZAMOŚCIA

Z uwagi na okres jesienno-zimowy prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej a szczególnie
osoby bezdomne, w podeszłym wieku, chore, niepełnosprawne i samotne.

Informacje dotyczące osób wymagających wsparcia należy zgłaszać do:

Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Lwowska 57

w godzinach 7.30 - 15.30 (poniedziałek, środa, czwartek, piątek)

w godzinach  8.00 - 16.00 (wtorek)

                    pod numerem telefonu  tel. 84 677 56 30 – Sekretariat 

                    tel. 84 677 56 47 – Zespół ds. pierwszego kontaktu

w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy należy dzwonić
na numer telefonu

Straży Miejskiej w Zamościu – ul. Rynek Wielki 13 tel. 84 639 93 41

Telefon Alarmowy Bezpłatny: 986

Komendy Miejskiej Policji w Zamościu – ul. Wyszyńskiego 2 tel. 84 677 14 17

Telefon Alarmowy Bezpłatny: 997

Osoby wymagające pomocy i wsparcia mogą zgłaszać się do:

  • Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn im. Św. Brata Alberta
    (czynnego całą dobę) przy ul. Orlicz - Dreszera 2, tel. 84 627 09 31
  • Ośrodka Interwencji Kryzysowej – ul. Kilińskiego 32 tel. 84 641 21 25

Przypominamy o działającym w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim telefonie interwencyjnym 987, pod którym można uzyskać informacje o adresach placówek  udzielających pomocy osobom bezdomnym na terenie województwa lubelskiego.

Pod adresem: http://www.lublin.uw.gov.pl/wsparcie-osob-bezdomnych znajduje się aktualny rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa. lubelskiego.

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163