Aktualności

Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę edycja 2022

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu – sztab nr 37 –

zaprasza mieszkańców Miasta Zamość do udziału w akcji:

 

„Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”

 

 74 pom dzieciom przetrwa zim w

 

 

 

 

 

25-26.11.2022 r.

(piątek – sobota)

Zbiórka żywności długoterminowej w sklepach PSS Społem w Zamościu:

- sklep PSS nr 5 ul. Nowy Rynek 7,

- sklep PSS nr 10 ul. Reja 12,

- sklep PSS nr 11 ul. Traugutta 1,

- sklep PSS nr 16 ul. Kilińskiego 11,

- sklep PSS nr 25 ul. Hrubieszowska 30a,

- sklep PSS nr 30 ul. Bohaterów Monte Cassino 6,

- sklep PSS nr 34 ul. Wojska Polskiego 1,

- sklep PSS nr 39 ul. Lipska 26.

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163