Aktualności

Projekt socjalny MCPR „Uśmiech dziecka”

Pracownicy socjalni MCPR w okresie od czerwca do listopada 2022 r. we współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi świetlice osiedlowe dla dzieci tj. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oraz Stowarzyszenie „Otwarte Serca”, realizowali projekt socjalny „Uśmiech dziecka”. Głównym celem projektu było zwiększenie poziomu wiedzy nt. zjawiska przemocy w rodzinie wśród pracowników stowarzyszeń prowadzących placówki wsparcia dziennego w Zamościu oraz rodzin korzystających z oferty tych placówek, a także promowanie alternatywnych dla przemocy oddziaływań wychowawczych.

Rodzice dzieci korzystających z oferty świetlic mogli skorzystać ze spotkania, na którym psycholog m.in. przedstawił wybrane cechy dobrego rodzica, zarys komunikacji w rodzinie oraz kilka technik wychowawczych. Przekazywane na spotkaniu informacje oparte były m.in. na publikacji wydanej przez MCPR  w ramach projektu finansowanego ze środków EFS.

Poradnik dla rodziców

Rodzice obecni na spotkaniach otrzymali też informacje dotyczące możliwości podniesienia swoich umiejętności rodzicielskich dzięki udziałowi w bezpłatnych warsztatach realizowanych w ramach „Zamojskiego Programu dla Rodziców JESTEM OK!”.

Ulotka

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163