Aktualności

Wypożyczalnia sprzętu dla osób z niepełnosprawnością

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, że PFRON rozpoczął realizację nowego programu „Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością”.

Osoba z niepełnosprawnością może wnioskować za pośrednictwem platformy elektronicznej SOW (System Obsługi Wsparcia)  o wypożyczenie sprzętu zgodnego z wykazem zamieszczonym w poniższym linku. 

1. Z usług świadczonych przez wypożyczalnię mogą korzystać osoby z niepełnosprawnością, posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne;

2. Osoba z niepełnosprawnością może wypożyczyć technologię wspomagającą, jeżeli w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej nie otrzymała ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup takiej samej, jak wnioskowana technologii wspomagającej.

3. Warunkiem wypożyczenia technologii wspomagającej jest zawarcie przez wnioskodawcę umowy wypożyczenia oraz wpłacenie jednorazowej kaucji zwrotnej w wysokości 2% ceny zakupu danej technologii.

4. Umowa wypożyczenia zawierana jest na piśmie lub elektronicznie najpóźniej w dniu dostarczenia technologii wspomagającej

5. Umowa wypożyczenia technologii wspomagającej zawierana jest z wnioskodawcą na jeden rok, albo na okres krótszy wynikający z okresu ważności orzeczenia. Umowa może ulec przedłużeniu na kolejny rok na warunkach wskazanych regulaminie.

Szczegółowe informacje można uzyskać W Lubelskim Oddziale PFRON tel. 81 466 76 02 oraz na stronie PFRON (link poniżej)

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/zapraszamy-do-skorzystania-z-wypozyczalni-technologii-wspomagajacych-dla-osob-z-niepelnosprawno/

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163