Aktualności

Miasto Zamość poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych

Miasto Zamość prowadzi stały nabór kandydatów na rodziców zastępczych.
Szukamy osób, które gotowe będą pełnić funkcje rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, w tym dla dzieci które obecnie przebywają w pieczy instytucjonalnej.
Piecza zastępcza, jej rodzaje i formy wsparcia dla rodziców zastępczych były tematem rozmowy na antenie Katolickiego Radia Zamość. Zapraszamy do wysłuchania audycji, która przybliży tę problematykę.

https://www.radiozamosc.pl/artykul/22596,joanna-jurgielewicz 

Osoby zainteresowane rodzicielstwem zastępczym zapraszamy do Organizatora Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu z siedzibą w Zamościu przy ul. Prusa 2
tel. 84 627 07 73.

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163