Aktualności

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, że Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ), który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznej Plus (EFS+) do końca 2029 r.

FEPŻ jest następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2012-2020 (PO PŻ). Program opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego.

POPŻ

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o której mowa w art. 7 ustawy. Za kwalifikowanie odbiorców końcowych do udziału w Programie odpowiadają ośrodki pomocy społecznej poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym.

Skierowania osobom uprawnionym do pomocy w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) będą wydawane przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu  od dnia 2 listopada 2023 r. Najwcześniejszy przewidywany termin dystrybucji żywności dla mieszkańców Miasta Zamość to początek 2024 roku.

Jednym z wyłonionych beneficjentów – organizacji partnerskich do udziału w Programie FEPŻ jest Polski Komitet Pomocy Społecznej.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2021-2027 Podprogram 2023 można uzyskać na stronach internetowych www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027 lub na  www.fepz.gov.pl

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163