Aktualności

Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

W dniach 19 lutego - 25 lutego 2024 roku osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły zgłaszać się po pomoc do wyznaczonych w całej Polsce miejsc.

Idea obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw zrodziła się w 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości, mając na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. nr 59 poz. 517).  W 2013 roku zmieniono nazwę Tygodnia na Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Prokuratura Rejonowa w Zamościu ul. Szczebrzeska 47 (tel. 84 65 17 200), wyznaczyła w tym czasie dyżurujących prokuratorów, którzy w dniach od 19 do 25 lutego 2024 r. będą udzielali osobom pokrzywdzonym przestępstwem bezpośrednich i telefonicznych informacji o przysługujących im uprawnieniach oraz możliwościach załatwienia ich spraw. Ponadto w dniach 24 i 25 luty 2024 (sobota i niedziela) wyznaczeni prokuratorzy będą pełnili dyżur telefoniczny pod nr telefonu 604 111 787.

Przez cały rok osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą korzystać na terenie Zamościa ze wsparcia w Okręgowym Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Zamościu. Ośrodek jest prowadzony przez Stowarzyszenie Integracji Rodzin PRZYSTAŃ w ramach realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym oraz udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym na lata 2022 – 2025.

Ośrodek mieści się w Zamościu przy ul. Peowiaków 90 B,

Tel.: 518 498 402

Godziny pracy Ośrodka:

Poniedziałki w godzinach 8: 00 – 11: 00 oraz 16:00 – 20:00

Wtorki w godzinach 7:00 – 14:00

Środy w godzinach 8:00 – 15:00

Czwartki w godzinach 8:00 – 15:00

Piątki w godzinach 7: 00 – 11: 00 oraz 16:00 – 19:00

Soboty w godzinach 8:00 – 13:00

Przydatne informacje:

https://www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa/pokrzywdzeni-przestepstwem

http://oik.zamosc.pl/page/5/strona_startowa.html

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163