PUNKT SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNEGO W MIEJSKIM CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZAMOŚCIU

Punkt specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu świadczy na rzecz mieszkańców miasta bezpłatną pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego, opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego oraz ochrony praw lokatorów.

Czytaj więcej...

Harmonogram wypłat świadczeń 2023 - II półrocze

Harmonogram II półrocze

ZAMOJSKI BON ŻŁOBKOWY

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia "Zamojski Bon Żłobkowy" na nowy rok szkolny 2023/2024 można składać  od 1 czerwca 2023r.

Wnioski o przyznanie świadczenia należy złożyć w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ul. Partyzantów 3 pok. nr 201 piętro II w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-puap  na adres: /mcpr/SkrytkaESP

Czytaj więcej...

Tworzymy dom pełen miłości - zostań rodziną zastępczą!

OPZiWR

Informujemy,

że Organizator Pieczy Zastępczej

 i Wspierania Rodziny w Zamościu prowadzi

stały nabór kandydatów na rodziny zastępcze. 

Czytaj więcej...

Życzenia z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

Życzenia dzień rodzicielstwa zastępczego 2023

Czytaj więcej...

Harmonogram wypłat świadczeń 2023 - I półrocze aktualizacja

Harmonogram I półrocze

Podkategorie

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163