Życzenia z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

Życzenia dzień rodzicielstwa zastępczego 2023

Czytaj więcej...

Harmonogram wypłat świadczeń 2023 - I półrocze aktualizacja

Harmonogram I półrocze

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o ofercie złożonej w trybie pozakonkursowym na wsparcie realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej z informacją o możliwości składania uwag

W załączeniu publikujemy Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o ofercie złożonej w trybie pozakonkursowym na wsparcie realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej z informacją o możliwości składania uwag.

Czytaj więcej...

Kolejna grupa zamojskich seniorów otrzymała „opaski bezpieczeństwa” w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 – Moduł II

Miasto Zamość realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023, który jest kontynuacją Programu z 2022 roku.

W ramach Modułu II Programu w dniu 9 maja br. w Zamojskim Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej  ul. Łukasińskiego 2E odbyło się przekazanie „opasek bezpieczeństwa” czterdziestu czterem seniorom Miasta Zamość w wieku 65 lat i więcej - nowym użytkownikom „opasek”.

ologowanie MRiPS i flaga z godłem

Czytaj więcej...

Trwa nabór do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 - wsparcie seniora i opaski bezpieczeństwa

Miasto Zamość przystąpiło do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

Rada Miasta Zamość w dniu 30 stycznia 2023 roku podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu osłonowego Miasta Zamość „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

Koordynatorem programu jest Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.

Ze wsparcia w ramach Programu mogą skorzystać mieszkańcy Miasta Zamość w wieku 65 lat i więcej.

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2023 r.

 ologowanie MRiPS i flaga z godłem

Czytaj więcej...

Programy mieszkaniowe dla osób z niepełnosprawnością

Miasto Zamość przystąpiło do realizacji programów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kierowanych do osób z niepełnosprawnością: „Mieszkanie dla absolwenta” i „Dostępne mieszkanie”.

Program „Mieszkanie dla absolwenta” będzie realizowany poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności, a przedmiotem dofinansowania będą koszty wynajęcia mieszkania, ponoszone przez 36 miesięcy.

Czytaj więcej...

Podkategorie

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163