Dodatek osłonowy

We współpracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych został uruchomiony całodobowy telefon wsparcia dedykowany służbom granicznym oraz personelowi punktów recepcyjnych przyjmujących uchodźców z Ukrainy.

Pracownicy infolinii udzielają wskazówek jak pomóc osobie deklarującej się jako niepełnosprawna, lub posiadającej niepełnosprawność potwierdzoną wizualnie przez pracownika służb granicznych lub punktu recepcyjnego.

W tym celu przekazują informacje na temat wyspecjalizowanych organizacji w woj. podkarpackim lub lubelskim, które zajmują się:

• profesjonalnym transportem, jeśli osoba nie jest w stanie skorzystać z transportu standardowo oferowanego uchodźcom;

• pomocą w tymczasowym zakwaterowaniu – w przypadkach gdy osoba wymaga miejsca dostosowanego do jej niepełnosprawności;

• niezbędną pomocą asystencką.

Pracownicy infolinii wskażą również placówki w innych województwach mogących zapewnić transport lub zakwaterowanie.

W razie zapotrzebowania na środki higieny osobistej lub niezbędny sprzęt rehabilitacyjny udzielą informacji na temat właściwych służb mogących udzielić wsparcia w tym zakresie.

Numer telefonu to 503 703 974  

Infolinia działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Usługa jest bezpłatna.

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163