Dodatki mieszkaniowe

Zamojski Dom Kultury, Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego, Ośrodek Sportu i Rekreacji wraz z Zamojskim Klubem Karate Tradycyjnego „Renesans”, Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego oraz Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w Zamościu zaprasza na zajęcia, w formule świetlicowej, mamy z dziećmi z Ukrainy.

Do wymienionych ośrodków, w określone dni, mogą przyjść mamy z dziećmi z Ukrainy, a pracownicy tych miejsc zapewnią im czas wypełniony dobrą zabawą. Będą to zajęcia artystyczne, muzyczne, edukacyjne, ruchowe. Zajęcia nie wymagają zapisów i są bezpłatne.

Poza drogą ogólnie dostępną, powstała też lista podmiotów o charakterze kulturalno-sportowym, które są gotowe do przeprowadzenia zajęć, ale dla limitowanej grupy, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym np. BWA Galeria Zamojska – czwartki w godz. 11:00-12:30, Klub Erka może przeprowadzić zajęcia akrobatyczne w poniedziałki i środy w godz. 14:45-16:00.

Jesteśmy też w kontakcie z Fort Jump i kilkoma innymi podmiotami. ZOO również otwarte jest dla rodzin z Ukrainy. Gdyby pojawiła się potrzeba zorganizowania zajęć, poza tymi w grafiku przesłanym w załączniku, bardzo proszę o kontakt z Zamojskim Domem Kultury.

Plakat po polsku

Plakat po ukraińsku

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163