Informacje ogólne

Kto może ubiegać się o pomoc ze Środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

O pomoc ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą ubiegać się mieszkańcy Zamościa, posiadający orzeczenie:

  • o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności,
  • o częściowej niezdolności do pracy, o całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • o zaliczeniu do I, II lub III grupy inwalidzkiej wydane przed 01 stycznia 1998 roku, jeśli orzeczenie to jest nadal aktualne,
  • o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed 1 stycznia 1998 roku, jeśli orzeczenie to jest nadal aktualne,
  • orzeczenie o niepełnosprawności (dzieci do lat 16)

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163