Informacje ogólne

Konwencja

W dniu 6 września 2012 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski ratyfikował Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych.

W dniu 6 września 2012r. Prezydent RP Bronisław Komorowski ratyfikował Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych.

Pełna treść w załączniku:

Konwencja o prawach osob niepelnosprawnych (.pdf)

Konwencja o prawach osob niepelnosprawnych (.pdf) /wersja kontrastowa/

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych (wersja dla dzieci i młodzieży)

 

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163