Programy

Program wyrównywania różnic między regionami III w 2020 roku

Obszary programu, które będą realizowane w 2020 r.:

  • obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
  • obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  • obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
  • obszar D – likwidacja barier transportowych;
  • obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
  • obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
  • obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wnioski należy kierować do Prezydenta Miasta Zamość w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r., zgodnie z „Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu”:

Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A programu oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu przyjmowane będą w terminie do dnia 30 listopada 2020r. bezpośrednio do Oddziału PFRON.

WNIOSEK, procedury realizacji programu oraz załączniki: http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/procedury-realizacji-programu-oraz-zalaczniki-rok-2020/

 Projekty zgłoszone do dofinansowania muszą być ujęte w harmonogramie realizacji: „Samorządowego Programu Działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Zamość na lata 2018 – 2021”. W związku z powyższym prosimy o przesłanie informacji o planowanych projektach (tytuł projektu i obszar, w ramach którego będzie realizowany) drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź pocztą na adres Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, ul. Lwowska 57, 22-400 Zamość w terminie do dnia 31 grudnia 2019r.

Dodatkowe informacje na temat programu można uzyskać
w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu,
ul. Partyzantów 3,
22-400 Zamość, pok. 307.
tel: 84 677 66 68.

Informacja o dofinansowaniach w poszczególnych obszarach w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w 2020 roku

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163