Programy

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” w 2019 roku

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku

Harmonogram realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2019 roku                                przez Miejskie Centrum Pomocy rodzinie w Zamościu

Termin

Opis

11.03.2019

Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie w bieżącym roku środków finansowych PFRON na realizację programu

01.03.2019 - 30.03.2019

Nabór wniosków Moduł II o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019

01.04.2019 - 31.08.2019

Nabór wniosków o dofinansowanie wniosków Modułu I

26.04.2019

Termin zawarcia/aneksowania umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i PFRON

02.09.2019 - 10.10.2019

Nabór wniosków Moduł II  o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020

04.12.2019

Termin składania przez Realizatora programu dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu (ostatni)

15.04.2020

Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania                                                                                      z realizacji programu ze środków przekazanych w 2019 roku

30.08.2020

Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2019 roku na realizację programu - do tego dnia umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu,  ul. Partyzantów 3 piętro III pokój 307, informacja telefoniczna 84 677 66 68

Treść pilotażowego programu "Aktywny samorząd" oraz Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2019 roku dostępne są na stronie www.pfron.org.pl

 

Druk wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON  "Aktywny samorząd" w 2019 r.

WNIOSEK „Moduł II” o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 r.

Załącznik nr 1 do formularza wniosku w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Załącznik nr 2 do formularza wniosku w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd"

Załącznik nr 3 do formularza wniosku w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Załącznik nr 4 do formularza wniosku w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163