Konkursy

Zarządzenie Prezydenta Miasta Zamość

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dnia 29 listopada 2016 roku na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej oraz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej w roku 2017

Zarządzenie_w_sprawie_rozstrzygnięcia_konkursu_z_dnia_29.11.pdf

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163