Konkursy

Program "Wspieraj Seniora"

link do Programu: https://wspierajseniora.pl/

Program skierowany jest do osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku
z zagrożeniem zakażenia COVID-19. Ze wsparcia w szczególnych przypadkach (wyjątkowo trudna sytuacja zdrowotna i rodzinna) mogą skorzystać osoby poniżej 70 roku życia. Z pomocy nie mogą skorzystać osoby objęte usługami opiekuńczymi.

Realizacja usługi wsparcia polega na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Senior pokrywa koszty zakupów, usługa ich wykonania jest bezpłatna.

Procedura realizacji Programu na terenie Miasta Zamość

Realizatorem Programu na terenie Miasta Zamość jest Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu (MCPR) we współpracy ze Stowarzyszeniem  Zamojskie Centrum Wolontariatu.

Sposób realizacji wsparcia:

  1. Osoba w wieku 70 + (Senior) potrzebująca wsparcia zgłasza potrzebę zrobienia niezbędnych zakupów dzwoniąc na ogólnopolską linię pod nr telefonu 22 505 11 11
  2. Zgłoszenie jest elektronicznie przekazane do MCPR.
  3. Pracownik MCPR kontaktuje się telefonicznie z Seniorem (podając swoje imię, nazwisko i kontaktowy nr telefonu), weryfikuje zgłoszenie podając datę i godzinę zgłoszenia przez Seniora oraz ustala usługę wsparcia.

4.Pracownik MCPR podaje Seniorowi imię i nazwisko pracownika/wolontariusza  który zgłosi się z pomocą do Seniora oraz numer zgłoszenia na infolinii, który jest kodem identyfikacji wolontariusza. Numer kod to nadany unikatowy numer, do wyłącznej wiadomości Seniora. Numerem będzie posługiwał się wolontariusz, dzięki czemu Senior będzie wiedział ze to właściwa osoba.

  1. Senior dokonuje identyfikacji zgłaszającego się wolontariusza i przekazuje listę zakupów oraz fundusze na ich dokonanie. W przypadku wątpliwości przy identyfikacji wolontariusza Senior dzwoni do pracownika MCPR.

W ramach Programu Seniorowi dokonywane są zakupy niezbędnych podstawowych artykułów spożywczych oraz środków higieny osobistej w ilościach niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w sklepach położonych najbliżej okolicy zamieszkania Seniorów.

Zakupy dokonywane są od poniedziałku do piątku.

Prosty schemat postępowania dla Seniora jak otrzymać wsparcie:

  1. Zadzwoń na infolinię 22 505 11 11. Podczas rozmowy zgłoś, że zostajesz w domu, zapisz datę i godzinę kiedy dzwoniłeś.
  2. Zadzwoni do Ciebie pracownik MCPR i zweryfikuje dane. Podaj datę i godzinę kiedy dzwoniłeś na infolinię. Pracownik zweryfikuje i ustali w jaki sposób można Ci pomóc. Poda numer kodu identyfikacji, który jest twoim numerem zgłoszenia na infolinii. ZAPISZ NUMER KOD.

Pamiętaj! Zapisz nr telefonu do MCPR.

  1. Przychodzi do Ciebie osoba wyznaczona przez MCPR (wolontariusz), poda swój numer zgłoszenia, który jest kodem identyfikacji wolontariusza. Jeśli masz wątpliwości zadzwoń do MCPR.
  2. Przekaż wolontariuszowi listę zakupów i fundusze na ich zrealizowanie. Wolontariusz zrobi niezbędne zakupy, dostarczy je wraz z paragonem oraz pozostałą resztę z pobranej gotówki.
  3. Usługę kończy telefon pracownika MCPR który kontaktując się z Seniorem upewni się , że wszystko zostało zrealizowane poprawnie.

Ważne:

Podczas kontaktu noś maseczkę, zachowaj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163