Plakat 2024

 

plakat asystent osobisty 24

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość z dnia 11 stycznia 2024 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadania – "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Loga MRPiPS

W załączeniu publikujemy Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 r. zadania z zakresu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami – „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Załączniki:

 

Nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2024

W związku z przystąpieniem przez Miasto Zamość do realizacji kolejnej edycji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu rozpoczyna nabór osób chętnych do udziału w Programie.

Usługi asystenta jako forma ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością mają na celu ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia.

csm as2024 e5dcb65996

Czytaj więcej...

Plakat 2023

plakat asystent osobisty 23

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z dnia 24 stycznia 2023 r. na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

W załączeniu publikujemy Zarządzenie Nr 52/2023 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dnia 24 stycznia 2023 r. na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

ologowanie MRiPS i flaga z godłem

Czytaj więcej...

Nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023

W związku z przystąpieniem przez Miasto Zamość do realizacji kolejnej edycji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu rozpoczyna nabór osób chętnych do udziału w Programie.

Usługi asystenta jako forma ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych mają na celu ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia.

Wartość otrzymanego dofinansowania: 2 522 715,00 zł
Całkowita wartość zadania: 2 522 715,00 zł

Program skierowany jest do :

  1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawnościłącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  2. osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

 ologowanie MRiPS i flaga z godłem

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert z dnia 24 stycznia 2023 r. na realizację w 2023 r. zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023

W załączeniu publikujemy Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 roku zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Załączniki:

1)      Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o konkursie ofert

2)      Wzór oferty

3)      Karta oceny formalnej

4)      Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

5)      Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

 

Plakat

Asystent 22

“Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022

W związku z przystąpieniem przez Miasto Zamość do realizacji kolejnej edycji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu rozpoczyna nabór chętnych do udziału w Programie.

Usługi asystenta jako forma ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych mają na celu ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia.

 

Loga na stronęMRiPS.jpg

 

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (II etap)

W załączeniu publikujemy Zarządzenie Nr 194/2021 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dnia 12 lipca 2021 r. na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (II etap). Zadanie jest realizowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Loga na stronę MRiPS.jpg

 

Zadanie jest realizowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Czytaj więcej...

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163