Konkursy

Zarządzenie Nr 290/2020 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

W załączeniu publikujemy Zarządzenie Nr 290/2020 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dnia 16 listopada 2020 r. na realizację w 2021 r. zadania z zakresu pomocy społecznej – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Zamościu, w latach 2021-2023.

 Zarządzenie Nr 290/2020 Prezydenta Miasta ZamośćNr 290/2020 Prezydenta Miasta Zamość

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163