Konkursy

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość z dnia 22 lutego 2022 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadania – Opieka wytchnieniowa – edycja 2022.

W załączeniu publikujemy Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 r. zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – Opieka wytchnieniowa – edycja 2022.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość
  2. Wzór ofert
  3. Karta oceny formalnej
  4. Klauzula informacyjna
  5. Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Loga na stronęMRiPS

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163