Konkursy

Zarządzenie Nr 74/2022 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego – Opieka wytchnieniowa – edycja 2022.

W załączeniu publikujemy Zarządzenie Nr 74/2022 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dnia 22 lutego 2022 r. na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – Opieka wytchnieniowa – edycja 2022.

Zadanie jest realizowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

 Zarządzenie Prezydenta Miasta Zamość

ologowanie MRiPS i flaga z godłem

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163