Konkursy

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z dnia 21 listopada 2023 roku na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania dzieci z rodzin z problemem opiekuńczo-wychowawczym w 2024 roku. Obowiązuje:

W załączeniu publikujemy Zarządzenie Nr 263/2023 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dnia 21 listopada 2023 roku na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania dzieci z rodzin z problemem opiekuńczo-wychowawczym w 2024 roku.

Załącznik:

Zarządzenie Prezydenta Miasta Zamość w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania dzieci z rodzin z problemem opiekuńczo-wychowawczym.

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163