Konkursy

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z dnia 11 stycznia 2024 r. na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

W załączeniu publikujemy Zarządzenie Nr 47/2024 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dnia 11 stycznia 2024 r. na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Loga MRPiPS

 Roztrzygnięcie AOON

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163