Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert z dnia 18.11.2022 r. na realizację w 2023 roku zadania z zakresu wspierania rodziny.

W załączeniu publikujemy Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 roku zadania z zakresu wspierania rodziny – prowadzenie placówek wsparcia dziennego.

 1. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o konkursie ofert
 2. Wzór oferty
 3. Karta oceny formalnej
 4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert z dnia 17.11.2022 r. na realizację w 2023 roku zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz dzi

W załączeniu publikujemy Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 roku zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Czytaj więcej...

Zarządzenie Nr 74/2022 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego – Opieka wytchnieniowa – edycja 2022.

W załączeniu publikujemy Zarządzenie Nr 74/2022 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dnia 22 lutego 2022 r. na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – Opieka wytchnieniowa – edycja 2022.

Zadanie jest realizowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

 Zarządzenie Prezydenta Miasta Zamość

ologowanie MRiPS i flaga z godłem

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość z dnia 22 lutego 2022 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadania – Opieka wytchnieniowa – edycja 2022.

W załączeniu publikujemy Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 r. zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – Opieka wytchnieniowa – edycja 2022.

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z dnia 18 listopada 2021 r. na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny w 2022 roku.

W załączeniu publikujemy Zarządzenie Nr 304/2021 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dnia 18 listopada 2021 r. na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny w 2022 roku. 

Zarządzenie Prezydenta

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z dnia 18 listopada 2021 r. na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w roku 2022.

W załączeniu publikujemy Zarządzenie Nr 302/2021 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dnia 18 listopada 2021 r. na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w roku 2022.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Zamość

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert z dnia 18.11.2021 r. na realizację w 2022 roku zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin

W załączeniu publikujemy Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o konkursie ofert
 2. Wzór oferty
 3. Karta oceny formalnej
 4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert z dnia 18.11.2021 r. na realizację w 2022 roku zadania z zakresu wspierania rodziny

W załączeniu publikujemy Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadania z zakresu wspierania rodziny – prowadzenie placówek wsparcia dziennego.

 1. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o konkursie ofert
 2. Wzór oferty
 3. Karta oceny formalnej
 4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

W załączeniu publikujemy Zarządzenie Nr 194/2021 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dnia 12 lipca 2021 r. na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (II etap). Zadanie jest realizowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

 

 Zarządzenie Nr 194/2021 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dnia 12 lipca 2021 r. na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (II etap).

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość z dnia 12 lipca 2021 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadania – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej(II etap).

W załączeniu publikujemy Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (II etap).

 

Załączniki:

 1. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość
 2. Wzór oferty
 3. Karta oceny formalnej
 4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
 5. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163