Poradnictwo specjalistyczne

Poradnictwo specjalistyczne

Punkt Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu  ul. Lwowska 57, pok. nr 6, parter, świadczy na rzecz mieszkańców miasta Zamość bezpłatną i profesjonalną pomoc.

Poradnictwo psychologiczne

poniedziałek       od 7.30 do 15.30

piątek                od 7.30 do 11.30

Poradnictwo rodzinne

środa                   od 7.30 do 15.30

Poradnictwo psychologiczne i rodzinne świadczone jest przez psychologa Panią Edytę Adamczyk.

Skorzystanie z poradnictwa jest możliwe po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu pod numerem telefonu 84 677 56 36 w godzinach udzielania poradnictwa.

Poradnictwo prawne

w zakresie prawa rodzinnego, opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego oraz ochrony praw lokatorów

w każdy poniedziałek od 9.00 do 12.00

Poradnictwo prawne świadczone jest przez radcę prawnego Pana Roberta Wąsiewicza.

Skorzystanie z poradnictwa prawnego nie wymaga wcześniejszego  ustalenia terminu.

Szczegółowe informacje pod numerami telefonów  84 677 56 35 lub 84 677 56 30 (sekretariat)

Miasto Zamość zapewnia możliwość skorzystania z nieodpłatnej pomocy

Od 1 stycznia 2024 r. nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie m. Zamość będą udzielane wyłącznie osobiście w punkcie przy ul. Kamienna 20 w Zamościu (budynek Książnicy Zamojskiej).

Beneficjenci  pomocy mogą umawiać się tylko na wizyty stacjonarne (za wyjątkiem osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić w punkcie osobiście oraz osób doświadczających trudności w komunikowaniu się).

Rejestracja na nieodpłatne porady prawne i obywatelskie jest prowadzona pod numerem telefonu 722 364 992, w godzinach pracy Urzędu Miasta Zamość, tj.:

- poniedziałek 7:30-15:30,

- wtorek 8:00-16:30,

- środa 7:30-15:30,

- czwartek 7:30-15:30,

- piątek 7:30-15:00.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z POMOCY?

Z nieodpłatnej porady prawnej/ obywatelskiej może skorzystać każdy, kto nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Pomoc świadczona w punktach jest całkowicie bezpłatna, nie obowiązuje limit porad. 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie od 1 stycznia 2024 r. wyłącznie stacjonarnie.

 Nieodpłatna pomoc prawna

 Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

 Nieodpłatna mediacja

 

 

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163