PRACA

Ogłoszenie Dyrektora Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor - Wieloosobowe stanowisko pracy ds. metodyczno-organizacyjnych

Drektor Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor - Wieloosobowe stanowisko pracy ds. metodyczno-organizacyjnych w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu i zaprasza do składania ofert.

 

 Ogłoszenie o konkursie

 Oświadczenie dla kandydata.docx

 Klauzula informacyjna.docx

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Starszy księgowy w Dziale Finansowo-Księgowym

Dyrektor Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Starszy księgowy w Dziale Finansowo-Księgowym i zaprasza do udziału w konkursie.

Ogłoszenie o konkursie

Oświadczenie dla kandydata.docx

Klauzula informacyjna.docx

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163