Programy EFS

Reintegracja i aktywizacja - klucz do lepszego życia

Informujemy iż od 01.09.2017 do 31.06.2020 Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu wraz z Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, realizuje projekt "Reintegracja i aktywizacja - klucz do lepszego życia".

Projekt jest skierowany do 60 mieszkańców Zamościa, będących w wieku aktywności zawodowej, biernych zawodowo lub bezrobotnych (III profil pomocy w PUP).

W ramach projektu uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w następujących formach wsparcia i aktywizacji:

 • Praca socjalna (60 osób)
 • Doradztwo psychologiczne (20 osób)
 • Indywidualny Plan Działania (60 osób)
 • Reintegracja społeczno-zawodowa w Klubie Integracji Społecznej (40 osób)
 • Prace Społecznie Użyteczne (40 osób)
 • Szkolenie komputerowe ECDL (16 osób)
 • Szkolenia zawodowe ze stypendium (20 osób)
 • Staże zawodowe ze stypendium (30 osób)

Rekrutacja uczestników do I Edycji projektu (16 + 2 osoby) prowadzona jest we wrześniu, w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.

Jesteś zainteresowany i spełniasz warunki udziału w projekcie zapraszamy do kontaktu ze swoim pracownikiem socjalnym.

Najaktywniejsze osoby mają szansę uzyskać zatrudnienie!   

Całkowita wartość projektu: 982 090,00 zł

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w kwocie 834 776,50 zł.

 

Realizacja projektu "Reintegracja i aktywizacja - klucz do lepszego życia"

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu (MCPR) jako partner projektowy Stowarzyszenia Nowa Szansa w Zamościu (SNSzwZ) realizuje projekt "Reintegracja
i aktywizacja - klucz do lepszego życia" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu istnieje możliwość uzyskania wsparcia w ramach reintegracji społeczno-zawodowej w Klubie Integracji Społecznej (KIS) oraz w ścieżce szkoleń zawodowych połączonych z doradztwem psychologicznym.

W chwili obecnej zakwalifikowano łącznie 21 mieszkańców Zamościa do udziału
w projekcie. 10 osób - uczestników KIS, łącznie 11 osób skorzysta ze szkoleń zawodowych – ponadto realizowane było wsparcie w formie indywidualnej i grupowej dla 11 uczestników, zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami.

Z osobami zakwalifikowanymi do projektu zostały podpisane kontrakty socjalne.

W ramach projektu zrealizowano dla 11 uczestników zajęcia/warsztaty reintegracyjne, które odbywały się cyklicznie 2 razy w tygodniu po 6 godzin. Łącznie przeprowadzono 54 h zajęć/warsztatów oraz  25 h doradztwa. Zajęcia/warsztaty/doradztwo prowadzone były przez 3 specjalistów.

W lipcu br. 8 uczestników wykonywało prace społecznie użyteczne (PSU)
w Przedszkolu Miejskim  Nr  7, 12, 15, Zespole Szkół Podstawowych  Nr  10, Domu Pomocy Społecznej w Zamościu.

W okresie od 30 czerwca do 31 lipca br. realizowano szkolenia zawodowe dla łącznie 11 osób tj.

 • szkolenie „Sortowacz odpadów komunalnych z kursem operatora wózków jezdniowych” dla 7 uczestników projektu,
 • szkolenie "Asystent nauczyciela przedszkola z kursem komputerowy przygotowującym  do egzaminu ECDL Base”  dla 2 uczestników projektu,
 • szkolenie „Kucharz z egzaminem czeladniczym” dla 2 uczestników projektu.

Uczestnicy szkolenia otrzymali stypendium szkoleniowe.

W miesiącu lipcu br. zostały zakończone 4 staże zawodowe finansowane ze środków EFS, trwające przez okres 5 miesięcy.  2 uczestników  projektu zostało zatrudnionych  na umowy zlecenie, 2 kolejne aktywnie poszukują pracy przy wsparciu Partnerów projektu tj. SNSzwZ i MCPR. W lipcu br. staże odbywało jeszcze 8 uczestników projektu.

Zapytaliśmy uczestników projektu.

Co dało im uczestnictwo w projekcie "Reintegracja i aktywizacja - klucz do lepszego życia" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 ?

Udział w projekcie pozwolił mi odbudować wiarę w siebie, zdefiniować moje mocne strony i uwypuklić, te nad którymi muszę popracować. Nabyłam dużo nowych umiejętności przydatnych zarówno w pracy jak i życiu codziennym. Zdobyłam doświadczenie zawodowe, zawarłam nowe znajomości oraz przyjaźnie. Przystąpienie do projektu Reintegracja i aktywizacja - klucz do lepszego życia” stało się dla mnie nową szansą , którą w pełni zamierzam wykorzystać.

Uczestniczka Projektu

Jestem zadowolona, że wzięłam udział w projekcie, ponieważ pozyskałam nową wiedzę, zdobyłam certyfikat ukończenia programu ECDL Base, a także nabyłam doświadczenie poprzez staż. Na dzień dzisiejszy jestem pełna optymizmu i chęci do podjęcia nowej pracy i wszelkich wyzwań. Dzięki temu projektowi a także osobom z nim związanym planuję podjąć dalszą naukę w celu pogłębienia swojej wiedzy, która
w późniejszym okresie pomoże mi zdobyć wyższe wykształcenie i co się z tym wiąże podjęcie lepszej pracy.

Uczestniczka Projektu

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163