Programy EFS

Projekt „CIS TWOJĄ SZANSĄ” - nabór kandydatów do realizacji zadania PRACOWNIK SOCJALNY

Loga: Fundusze Europejskie- Program Regionalny, Flaga Polski, Lubelskie - Smakuj życie, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

 

DYREKTOR

Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

ogłasza nabór kandydatów do realizacji zadania

PRACOWNIK SOCJALNY

w ramach projektu „CIS TWOJA SZANSĄ” współfinansowanego z Unii Europejskiej z EFS w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania:11.1 Aktywne włączenie RPO WL 2014-2020

Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej, wraz z oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych,

- list motywacyjny.

Wymagania dotyczące kandydata:

- wykształcenie kierunkowe zgodnie z ustawa o pomocy społecznej dające prawo do wykonywania zawodu pracownika socjalnego,

- przygotowanie do pracy z osobami wykluczonymi społecznie, znajomość aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej (ustawa o pomocy społecznej, ustawa o zatrudnieniu socjalnym), umiejętność organizacji pracy biurowej, umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu Office.

- doświadczenie w jednostkach pomocy społecznej.

Zakres realizowanych zadań:

  1. Opracowywanie indywidualnych programów zatrudnienia socjalnego oraz uczestniczenie w wykonywaniu jego zapisów podczas realizacji projektu.
  2. Współudział w rekrutacji uczestników CIS.
  3. Prowadzenie dokumentacji uczestników CIS.
  4. Bieżąca praca socjalna z uczestnikami/uczestniczkami CIS.

Miejsce realizacji zadania :

Centrum Integracji Społecznej w Zamościu, ul. Szczebrzeska 11.

Termin realizacji zadania:

Zadanie realizowane od 8 października 2020 roku w wymiarze 1 etatu.

Forma zatrudnienia:

Planowane jest zatrudnienie na umowę o pracę na okres próbny.

Osoby, które złożą swoje dokumenty zostaną poinformowane telefonicznie o dalszej procedurze postępowania.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem: dotyczy naboru na realizację zadania - pracownik socjalny – w terminie do dnia 6 października 2020 r. do godziny 16.00.

Aplikacje które wpłynął po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163