Programy EFS

Nabór kandydatów do realizacji zadania: instruktor reintegracji zawodowej w CIS w warsztacie gastronomicznym

efs loga2019

DYREKTOR

Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

ogłasza nabór kandydatów do realizacji zadania

INSTRUKTOR REINTEGRACJI ZAWODOWEJ
W WARSZTACIE GASTRONOMICZNYM

w ramach projektu „CIS TWOJĄ SZANSĄ” współfinansowanego z Unii Europejskiej z EFS w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania:11.1 Aktywne włączenie RPO WL 2014-2020

Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej, wraz z oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych,

-  list motywacyjny.

Wymagania dotyczące kandydata:

Poziom wykształcenia – minimum średnie zawodowe, preferowane na kierunku kucharz, technolog żywienia lub umiejętności potwierdzone odbytymi szkoleniami lub praktyką
w nauczaniu przedmiotów zawodowych;

Umiejętności – znajomość obsługi komputera, układanie menu;

Doświadczenie zawodowe – preferowane doświadczenie w kształceniu zawodowym.

Zakres realizowanych zadań:

  1. Opracowywanie i realizacja programów szkoleń dla uczestników CIS.
  2. Prowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznej nauki dla uczestników w zakresie przygotowania posiłków, użytkowania wyposażenia i urządzeń stosowanych w kuchni.
  3. Stała opieka i nadzór nad uczestnikami CIS.

Miejsce realizacji zadania :

Centrum Integracji Społecznej w Zamościu, ul. Szczebrzeska 11.

Termin realizacji zadania:

Zadanie realizowane od 4 maja 2021 roku w wymiarze 1 etatu.

 

Forma zatrudnienia:

Planowane jest zatrudnienie na umowę o pracę na zastępstwo.

Osoby, które złożą swoje dokumenty zostaną poinformowane telefonicznie o dalszej procedurze postępowania.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem: dotyczy naboru na realizację zadania – instruktor reintegracji zawodowej  w warsztacie gastronomicznym – w terminie do dnia
28 kwietnia 2021 r. do godziny 15.30.

Aplikacje które wpłynął po terminie nie będą rozpatrywane.

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163