Programy EFS

Nabór kandydatów do realizacji zadania: instruktor reintegracji zawodowej w CIS w warsztacie gastronomicznym

efs loga2019

DYREKTOR

Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

ogłasza nabór kandydatów do realizacji zadania

INSTRUKTOR REINTEGRACJI ZAWODOWEJ
W WARSZTACIE GASTRONOMICZNYM

w ramach projektu „CIS TWOJĄ SZANSĄ” współfinansowanego z Unii Europejskiej z EFS w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania:11.1 Aktywne włączenie RPO WL 2014-2020

Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej, wraz z oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych,

-  list motywacyjny.

Wymagania dotyczące kandydata:

Poziom wykształcenia – minimum średnie zawodowe, preferowane na kierunku kucharz, technolog żywienia lub umiejętności potwierdzone odbytymi szkoleniami lub praktyką
w nauczaniu przedmiotów zawodowych;

Umiejętności – znajomość obsługi komputera, układanie menu;

Doświadczenie zawodowe – preferowane doświadczenie w kształceniu zawodowym.

Zakres realizowanych zadań:

  1. Opracowywanie i realizacja programów szkoleń dla uczestników CIS.
  2. Prowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznej nauki dla uczestników w zakresie przygotowania posiłków, użytkowania wyposażenia i urządzeń stosowanych w kuchni.
  3. Stała opieka i nadzór nad uczestnikami CIS.

Miejsce realizacji zadania :

Centrum Integracji Społecznej w Zamościu, ul. Szczebrzeska 11.

Termin realizacji zadania:

Zadanie realizowane od 4 maja 2021 roku w wymiarze 1 etatu.

 

Forma zatrudnienia:

Planowane jest zatrudnienie na umowę o pracę na zastępstwo.

Osoby, które złożą swoje dokumenty zostaną poinformowane telefonicznie o dalszej procedurze postępowania.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem: dotyczy naboru na realizację zadania – instruktor reintegracji zawodowej  w warsztacie gastronomicznym – w terminie do dnia
28 kwietnia 2021 r. do godziny 15.30.

Aplikacje które wpłynął po terminie nie będą rozpatrywane.

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163