Programy EFS

Rezultaty realizacji projektu „CIS TWOJĄ SZANSĄ”

Miasto Zamość/Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu jest beneficjentem  projektu . „CIS TWOJĄ SZANSĄ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest przez Centrum Integracji Społecznej w Zamościu od 1 stycznia 2020 r. i potrwa do 31 marca 2023 r.

Celem głównym projektu jest realizacja kompleksowego programu reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej 66 mieszkańców miasta Zamość, poprzez realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego, trwającego do 18 m-cy dla każdego z uczestników.

efs loga2019

Od początku realizacji projektu do końca 2022 r. udało się osiągnąć następujące rezultaty:

  1. Od stycznia 2020 roku przyjęto do projektu 33 osoby, z czego 9 podjęło zatrudnienie.
  2. Od lipca 2021 roku przyjęto kolejne 33 osoby do projektu, z czego 7 osób podjęło zatrudnienie, a pozostałe są uczestnikami CIS.
  3. Od stycznia 2020 roku 33 osoby uzyskały kwalifikacje w zawodach: kucharz, pracownik utrzymania czystości, glazurnik, malarz tapeciarz, ogrodnik, konserwator terenów zielonych.
  4. Część absolwentów Centrum na bieżąco zatrudniana jest w CIS.

Ponadto w  marcu 2022 roku Miasto Zamość wraz ze Stowarzyszeniem Nowa Szansa w Zamościu utworzyło spółdzielnię socjalną osób prawnych „Przepis na Sukces”, w celu zatrudniania absolwentów CIS i KIS.  Od 01 lipca 2022 roku 6 absolwentów Centrum, w tym 5 uczestników projektu „CIS TWOJĄ SZANSĄ” podjęło zatrudnienie w spółdzielni na okres minimum 1 roku na pełny etat. Dzięki umiejętnościom uzyskanym przez uczestników CIS w ramach warsztatu gastronomicznego, w październiku 2021 r. udało się uzyskać znak jakości Certyfikat „Zakup prospołeczny” dla produktu „Szarlotka Babci”, znak przedłużony na kolejny rok. Natomiast w październiku 2022 r. uzyskano znak jakości Certyfikat „Zakup prospołeczny” dla produktu gastronomicznego bułeczki drożdżowe z kruszonką „Drożdżowa Pokusa”.

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163