Przydatne linki

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
www.mpips.gov.pl


Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
www.lublin.uw.gov.pl


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie
www.rops.lubelskie.pl


Miasto Zamość
www.zamosc.pl


Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu
www.zamosc.praca.gov.pl


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
www.niebieskalinia.pl


Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zamościu
www.oik.zamosc.pl


Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Schronisko dla bezdomnych mężczyzn w Zamościu
bratalbert.zamosc.pl


Organizator Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu
www.opziwr.biuletyn-publiczny.net/


Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" w Zamościu
www.spdn.pl


Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu
www.wolontariatzamosc.pl


Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu
www.nowa-szansa.pl

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163