Obowiązek Informacyjny

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu uprzejmie informuje, iż pomimo upływu terminu naboru do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, osoby zainteresowane udziałem w Programie mogą zgłaszać potrzebę udzielenia wsparcia w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 - Modułu I i II finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Ze wsparcia w ramach Programu mogą skorzystać mieszkańcy Miasta Zamość w wieku 65 lat i więcej.

Program realizowany jest w ramach dwóch modułów do dnia 31 grudnia 2022 roku:

W ramach Modułu I, mogą skorzystać osoby w wieku 65 lat i więcej z usług takich jak  pomoc w zrobieniu zakupów, w załatwieniu podstawowych spraw urzędowych,
w umawianiu wizyt lekarskich, pomoc może obejmować również dostarczenie ciepłych posiłków czy produktów żywnościowych oraz paczek z podstawowymi artykułami pierwszej pomocy itd.. W ramach tego modułu można również skorzystać z wsparcia psychologicznego.

W ramach Moduł II, pomoc kierowana jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej w miejscu zamieszkania, z problemami zdrowotnymi, mającymi trudności związane z samodzielnym funkcjonowaniem, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających
z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu. W związku z powyższym osoby te mogą skorzystać z dostępu do tzw. „opieki na odległość” przez wykorzystanie tzw. „opasek bezpieczeństwa”, które będą połączone z usługą operatora pomocy. W przypadku nagłego zagrożenia życia osoby będą mogły skorzystać z pomocy telecentrum poprzez wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi to połączenie z telecentrum. 

Udział w Programie jest bezpłatny.

Senior może zgłosić się do udziału w Programie:

w ramach Modułu I przez ogólnopolską infolinię 22 505 11 11 lub dzwoniąc bezpośrednio do Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu pod numer telefonu 451 177 976 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00,

w ramach Modułu II poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (druk w załączeniu) i złożenie osobiście w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie ul. Lwowska 57 (punkt podawczy – Zespół pierwszego kontaktu) w godzinach urzędowania Centrum lub za pośrednictwem poczty na adres: Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ul. Lwowska 57, 22-400 Zamość. Więcej informacji na temat udzielanego wsparcia w ramach Modułu II można uzyskać pod numerami telefonu 451 177 974, 451 177 975 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

Zgłoszone osoby w ramach Modułu II będą wpisywane na tzw. listę oczekujących.

Załączniki:

1. Formularz zgłoszeniowy do Modułu II.

2. Klauzula informacyjna Moduł II.

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163