Rodziny wspierające

Zostań rodziną wspierającą!

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu zaprasza do współpracy rodziny zainteresowane wsparciem rodzin z trudnościami opiekuńczo - wychowawczymi.

Jeżeli w Twoim otoczeniu są rodziny, które nie radzą sobie w:

 • w sprawach opieki i wychowania dzieci (pomoc w opiece nad dziećmi, odrabianiu lekcji, organizowaniu czasu wolnego)
 • prowadzeniu gospodarstwa domowego (umiejętność zaspokajania potrzeb rodziny, w tym robienia racjonalnych zakupów, przygotowywaniu posiłków, utrzymywania porządku).
 • wypełnianiu podstawowych ról społecznych (ukazywanie właściwych ról społecznych i wypracowanie prawidłowego ich wypełniania),

a dysponujesz wolnym czasem i chcesz sie podzielić swoimi doświadczeniami i umiejętnościami zgłoś się do nas.

Kto może zostać rodziną wspierającą:

Rodziną wspierającą mogą być osoby z najbliższego otoczenia dziecka, np. dziadkowie, krewni, znajomi, sąsiedzi.

Rodzina wspierająca podczas realizacji wsparcia może liczyć na pomoc w następujących formach:

 • pomoc asystentów rodziny lub pracownika socjalnego,
 • bezpłatne wsparcie psychologiczne i pedagogiczne oraz szkolenie podnoszące umiejętności opiekuńczo - wychowawcze realizowane przez Organizatora Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu
 • umowę na realizację zadań rodziny wspierającej określającą zwrot kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

Warunki, jakie powinni spełnić kandydaci na rodzinę wspierającą:

 1. brak skazania za przestępstwo popełnione z winy umyślnej
 2. ustabilizowana sytuacja finansowa
 3. stan zdrowia pozwalający na realizację zadań
 4. brak uzależnień
 5. pozytywna opinia sporządzona na podstawie wywiadu środowiskowego.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej to praca społeczna, za którą rodzina nie otrzymuje wynagrodzenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Zamościu ul. Partyzantów 3 (III. p.305 lub 303) lub pod numerami tel. 84 677 66 22 lub 84 677 66 73.

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163