Wnioski

Звернення громадян України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави /Wnioski dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Заява про виплату одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих / Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł
  заявка на обіди в дитячому садку чи школі/ wniosek o przyznanie obiadów w przedszkolu lub szkole

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163