Zapytanie ofertowe - zakup "opasek bezpieczeństwa" wraz z usługą teleopieki dla 50 mieszkańców Miasta Zamość

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu w załączeniu publikuje zapytanie ofertowe na dostawę „opasek bezpieczeństwa” wraz z kompleksową usługą teleopieki dla prognozowanej liczby 50 mieszkańców Miasta Zamość i zaprasza do składania ofert.

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe - zakup "opasek bezpieczeństwa" wraz z usługą teleopieki dla 150 mieszkańców Miasta Zamość

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu w załączeniu publikuje zapytanie ofertowe na dostawę „opasek bezpieczeństwa” wraz z kompleksową usługą teleopieki dla prognozowanej liczby 150 mieszkańców Miasta Zamość i zaprasza do składania ofert.

  Informacja o unieważnieniu postępowania

Czytaj więcej...

Zakup serwera dla MCPR

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu w załączeniu publikuje zapytanie ofertowe na zakup serwera dla Centrum.

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Zapytanie ofertowe

 Specyfikacja/Oferta

Przetarg nieograniczony na przygotowanie i dostawę posiłków dla podopiecznych Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu w 2024 roku

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ogłasza przetarg na przygotowanie i dostawę posiłków dla podopiecznych Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu w 2023 roku i zaprasza do składania ofert.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu 

SWZ

Czytaj więcej...

Zakup laptopów i monitorów

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu w załączeniu publikuje zapytanie ofertowe na zakup 19 laptopów i 7 monitorów.

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 Zapytanie ofertowe

 Formularze ofertowe

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę 60 ton węgla kamiennego dla podopiecznych Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu publikuje zapytanie ofertowe na dostawę 60 ton węgla kamiennego dla podopiecznych Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

 Zawiadomienie o roztrzygnięciu postępowania

 Zapytanie ofertowe

 Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę 60 ton węgla kamiennego dla podopiecznych Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu publikuje zapytanie ofertowe na dostawę 60 ton węgla kamiennego dla podopiecznych Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

 Informacja o unieważnieniu postępowania 

 Zapytanie ofertowe

 Formularz ofertowy

Przetarg nieograniczony na przygotowanie i dostawę posiłków dla podopiecznych Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu w 2023 roku

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ogłasza przetarg na przygotowanie i dostawę posiłków dla podopiecznych Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu w 2023 roku i zaprasza do składania ofert.

Ogłoszenie o zamówieniu 

SWZ

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe na dostawę „opasek bezpieczeństwa” wraz z kompleksową usługą teleopieki dla mieszkańców Miasta Zamość

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu w załączeniu publikuje zapytanie ofertowe na dostawę „opasek bezpieczeństwa” wraz z kompleksową usługą teleopieki dla prognozowanej liczby 100 mieszkańców Miasta Zamość i zaprasza do składania ofert.

 Zawiadomienie o roztrzygnięciu postepowania

 Zapytanie ofertowe 

 Klauzula informacyjna RODO

 Formularz ofertowy

 Pytania i odpowiedzi Zamawiającego dotyczące zaptania ofertowego - teleopieka

 Pytanie i odpowiedź Zamawiającego dotyczące zaptania ofertowego - teleopieka

 

 ologowanie MRiPS i flaga z godłem 

Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COViD-19

Opracowanie i wdrożenie Procedury ujawniania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu w załączeniu publikuje zapytanie ofertowe dotyczące "Opracowanie i wdrożenie Procedury ujawniania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów w  Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu" i zaprasza do składania ofert.

 Zapytanie ofertowe - sygnalista

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163