Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o postępowaniu na realizację usługi polegającej na przeprowadzeniu szkoleń dla Uczestników projektu

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu realizujący projekt "Reintegracja i aktywizacja – klucz do lepszego życia" nr RPLU.11.01.00-06-0097/16 w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Nowa Szansa w Zamościu zaprasza do złożenia ofert.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usług szkoleniowych oraz egzaminów, z niżej wymienionych szkoleń:

I. szkolenia zawodowego pn. "Pracownik biurowy z kursem komputerowym przygotowującym do egzaminu ECDL Base"
II. szkolenia pn. "Asystent nauczyciela przedszkola z kursem komputerowym przygotowującym do egzaminu ECDL Base"

 


Część I. Przeprowadzenie szkolenia "Pracownik biurowy z kursem komputerowym przygotowującym do egzaminu ECDL Base":

1. Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu profesjonalnej obsługi biurowej. Uczestnicy nauczą się organizowania pracy biurowej, porządkowania i gromadzenia dokumentacji, obsługi komputera i nowoczesnego sprzętu telekomunikacyjnego.
2. Zakres szkolenia przygotowany przez Wykonawcę powinien być zgodny z krajowym standardem kompetencji zawodowych dla pracownika biurowego (419101).


Część II. Przeprowadzenie szkolenia pn. "Asystent nauczyciela przedszkola z kursem komputerowym przygotowującym do egzaminu ECDL Base"
1. Celem szkolenia zawodowego jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej. Uczestnik zdobędzie wiedzę dotyczącą psychologii rozwojowej dziecka oraz metod diagnozowania potrzeb dziecka w wieku przedszkolnym. Pozna metodykę wychowania przedszkolnego do zastosowania w pracy jako pomoc nauczyciela oraz zdobędzie podstawowe kompetencje komputerowe, umożliwiające korzystanie z komputera w pracy pomocy nauczyciela, na poziomie ECDL Base.
2. Zakres szkolenia przygotowany przez Wykonawcę powinien być zgodny z krajowym standardem kompetencji zawodowych dla asystenta nauczyciela przedszkola (531202)

Więcej informacji pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1067670

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163