Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe na dostawę „opasek bezpieczeństwa” wraz z kompleksową usługą teleopieki dla mieszkańców Miasta Zamość

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu w załączeniu publikuje zapytanie ofertowe na dostawę „opasek bezpieczeństwa” wraz z kompleksową usługą teleopieki dla prognozowanej liczby 100 mieszkańców Miasta Zamość i zaprasza do składania ofert.

 Zawiadomienie o roztrzygnięciu postepowania

 Zapytanie ofertowe 

 Klauzula informacyjna RODO

 Formularz ofertowy

 Pytania i odpowiedzi Zamawiającego dotyczące zaptania ofertowego - teleopieka

 Pytanie i odpowiedź Zamawiającego dotyczące zaptania ofertowego - teleopieka

 

 ologowanie MRiPS i flaga z godłem 

Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COViD-19

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163